Výzva 56

Ke zvyšování kvality výuky v ZŠ Zdice přispěla i účast školy v projektu OP – VK nazývaném podle jeho čísla – Výzva 56.

Projekt pomáhá rozvoji čtenářské gramotnosti a zároveň podporuje výuku cizích jazyků ve školách, zaměřoval se na rozvoj dovedností žáků i učitelů.

Jeho realizace probíhala ve čtyřech oblastech tak zvaných „šablonách“.

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele

3. Stínování /shadowing/pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí

4. Zahraniční – jazykově vzdělávací pobyt pro žáky.

Základní škola Zdice vytvořila v rámci této výzvy svůj vlastní projekt s názvem Čteme a cestujeme. V našem projektu jsme se zaměřili na tři oblasti, věnovali jsme se rozvoji čtenářství, využili jsme možnost pro vzdělávání učitelů v jazykovém kurzu a možnost vyslat své žáky na zahraniční pobyt.

V oblasti rozvoje čtenářské gramotnosti a zvláště organizování čtenářských dílen v rámci vyučovací hodiny jsme navázali na zkušenosti pedagogů, které získali díky projektu Pomáháme školám k úspěchu. Vznikly tematické plány čtenářských dílen pro 2., 3., 5. a 6. ročník. Z finančních prostředků projektu škola zakoupila do třídních a školních knihoven 467 kusů nových knih.

Letní prázdniny využili tři pedagogové naší školy ke zlepšení svých jazykových znalostí v jazykovém kurzu v jižní Anglii.

 Možnost zdarma vycestovat, poznat Velkou Británii a zároveň se zdokonalit v angličtině zajistila škola /díky tomuto projektu/ i  24  žákům.

Projekt probíhal ve školním roce 2014/15 a 2015/16, od července do prosince 2015.

Přiložené soubory ke stažení