Školní jídelna

  • Odhlásit oděd na tentýž den můžete nejpozději v 7:00 hod.
  • Zálohová platba stravného – podrobné informace najdete ve vnitřním řádu školní jídelny.
  • Je zavedeno objednávání a odhlašování svačin na následující den na snímači ve školní jídelně. Tzn. strávník musí nosit čip (kartičku) pro výdej stravy i na svačinu.

Kontakt:

Lada Ličíková - vedoucí školní jídelny

tel: 311 685 374

mobil: 777 981 938 (ne SMS)

email: skolni.jidelna@zszdice.cz

Dokumenty najdete zde:

   http://zszdice2.web-skoly.cz/dokumenty/jidelna

 

Aktuality