Podpora šitá škole na míru

Nedílnou součástí projektu Pomáháme školám k úspěchu v modelových školách je i vytváření Plánu pedagogického rozvoje školy (PPRŠ).

Plán pedagogického rozvoje školy vychází z autoevaluce současného stavu klíčových oblastí života školy a stanovuje rozvojové priority, na kterých mají pedagogové v plánu po celý školní rok pracovat, aby dokázali účinně vyučovat každého svého žáka.

Na aktivity popsané v PPRŠ může škola čerpat prostředky z projektu Pomáháme školám k úspěchu. Škola si tak prostřednictvím PPRŠ zároveň definuje i vlastní objednávku podpory směrem k projektu, která z jejího pohledu účinně povede ke zlepšení kvality výuky ve škole.

Na každý školní rok bude PPRŠ po předchozím vyhodnocení inovován, abychom mohli reagovat na aktuální i dlouhodobé rozvojové potřeby školy.

Prioritou pro naši školu pro školní rok 2013/2014 byly aktivní metody učení a zkvalitnění procesů výuky.

Prioritou školy pro školní rok 2014 až 2016 bylo pracovat s potřebami žáků, podněcovat jejich vnitřní motivaci a usilovat o partnerskou komunikaci.

Ve školním roce 2015/2016 se někteří učitelé začali věnovat kooperativnímu učení a formativnímu hodnocení. V prvních ročnících jsme přešli na slovní hodnocení ve všech předmětech.

 

Spolu s rozvojem pedagogické kvality ve škole jako celku je věnována pozornost i profesnímu rozvoji každého z pedagogů. Každoročně si proto také každý učitel zpracovává svůj Plán osobního pedagogického rozvoje (POPR), v němž si stanovuje rozvojové priority pro vlastní pedagogickou práci. Při jeho realizaci může spolupracovat např. se školní pedagogickou konzultantkou nebo využívat další projektovou podporu.