Pomáháme školám k úspěchu

Pomáháme školám k úspěchu je vzdělávací projekt pro učitele a ředitele veřejných základních škol v České republice, který se zaměřuje na vysokou kvalitu vzdělávání s důrazem na individuální přístup učitelů k žákům a s cílem naučit každého žáka učit se tak, aby dosahoval co nejlepších vzdělávacích výsledků.

Projekt iniciovala a financuje THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, a realizuje jej obecně prospěšná společnost  Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. V roce 2012 se ZŠ Zdice stala jednou z modelových škol tohoto projektu. Obsahově se zaměřujeme na čtenářství, pisatelství, kritickou gramotnost a na sebeřízení při učení. Stali jsme se partnerskou školou pro devět připojených škol ve Středočeském kraji.

Projekt poskytuje učitelům dlouhodobou vzdělávací, materiální a personální podporu. V projektových školách působí pedagogičtí konzultanti. Učitelé se účastní vzdělávacích seminářů a získávají nové výukové pomůcky i techniku.

Naší vizí je škola, kde

  • se každý žák učí naplno a s radostí a své učení si řídí;
  • každý žák s potěšením i kriticky užívá texty různého druhu;
  • panuje kultura příznivá pro učení každého, dětí i dospělých.

Věříme, že dobré výsledky v učení mají žáci toho učitele, který soustavně vyhodnocuje dopad své výuky na učení dětí a sám se z toho učí, jak lépe vyučovat.  Zaměřujeme se na společné profesní učení učitelů, které je propojeno s učením žáků. Podporujeme také lídry škol při vytváření kultury příznivé pro učení dětí i dospělých a budujeme učící se komunitu spojenou s naší vizí a praxí.