Školní rok 2019/2020

Zde najdete veškeré důležité termíny týkající se nejen naší školy...

 Termíny prázdnin

 Podzimní   prázdniny:  29.10. -  30.10. 2019
 Vánoční   prázdniny:  23.12. 2019 - 03.01. 2020 (nástup do školy 06.01.2020)
 Pololetní   prázdniny:  31.01. 2020
 Jarní   prázdniny:

 10.02. - 14.02. 2020

 Velikonoční   prázdniny:

 09.04. - 10.04. 2020

 Letní   prázdniny:  01.07 2020 – 31.08. 2020 (nástup do školy 01.09. 2020)
 

Termíny třídních schůzek

 1. stupeň

 2. stupeň

 11. až 21.11.2019 - triády  11. až 21.11.2019 - triády

 14. až 22.04.2020 - triády 

 14. až 22.04.2020 - triády