6. oddělení školní družiny

TÝDENNÍ ROZVRŽENÍ ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ

RENATA MALÁ

 

Denně

  • Činnost odpočinková

(hry dle volby dětí, společenské, deskové a námětové hry, konstruktivní hry, čtení časopisů a knih)

 

Pondělí:

  • ZČ výtvarná

(malujeme, kreslíme, modelujeme)

Úterý:

  • ZČ pracovní

(vyrábíme z papíru, textilu a jiných materiálů)

Středa:

  • MPP

(deskové, konstruktivní a společenské hry, hry na vytváření pozitivního klima v družině)

Čtvrtek:

  • ZČ odpočinková

(časopisy, knihy, pohádky, příběhy, karetní, deskové a společenské hry)

Pátek:

  • ZČ odpočinková

(komunitní kruh – povídání na různá témata, pravidla, smyslové hry, Kimovy hry, námětové hry, hry dle volby dětí)

 

Denně podle počasí pobyt venku (školní hřiště/školní dvůr, veřejné hřiště, vycházky)

 

PNV – pomoc při vypracovávání domácích úkolů, vzdělávací pracovní listy