Historie

Historie

Motto:

V každé spořádané obci má býti škola, do níž by mládež
všecka k cvičení pospolu vedena byla. Nechť budova
tato je chráňena vědění, lásky a statečnosti.

J.A.Komenský

Historie školy ve Zdicích

Kdy přesně byla škola ve Zdicích založena, není známo. Mohlo to být už v roce 1384, kdy zde byla založena fara a dá se předpokládat, že zároveň s ní vznikla také farní škola. Jisté ale je, že v 17. století již zde škola existovala, což dokazují zápisy v matrice. Protože ale počet žáků každým rokem narůstal, musela se škola několikrát stěhovat do stále větších prostor. Postupem času se ale i poslední budova stala kapacitně nevyhovující, a tak byla v roce 1881 zakoupena za 2500 zlatých parcela čp. 72 a 12.8.1883 byl posvěcen základní kámen Zdické školy. Výuka zde začala pro 314 dětí již 29.9.1884.

V této podobě škola vydržela až do roku 1912, kdy bylo rozhodnuto postavit přístavbu. V roce 1919 byla současně s obecnou školou zřízena v této budově i škola měšťanská. Kritickou situaci s nedostatkem učeben pro vrůstající počet žáků začala obec řešit v roce 1933 výstavbou nové obecné školy v Žižkově ulici, která byla hned rok poté slavnostně otevřena. Kapacitně obě budovy vystačily až do roku 1965, kdy bylo přistavěno k budově v Žižkově ulici několik místností. Dalším důležitým mezníkem se stal rok 1980, kdy byla otevřena nová přístavba v Komenského ulici. Od té doby má základní škola ve Zdicích dvě budovy.