7. oddělení

TÝDENNÍ ROZVRŽENÍ ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ

 Vychovatelka: GABRIELA VAJNEROVÁ

 

Denně

  • Odpočinková činnost                                                                                                                                                      hry dle zájmu dětí (sportovní, smyslové, deskové a námětové hry)

 

Pondělí

  • ZČ pracovní (vyrábíme z papíru, textilu a jiných materiálů, sportovní hry - pobyt venku)

 

Úterý

  • ZČ pracovní (komunitní kruh, poznávačky, výtvarná činnost dle zájmu dětí)

 

Středa

  • ZČ přírodovědná (poznávání a pozorování přírody - zvířata, rostliny, výrobky z přírodních materiálů, hry s přírodovědnou tématikou)

 

Čtvrtek

  • ZČ sportovní (sportovní hry dle zájmu dětí, pobyt venku)

 

Pátek

  • MPP hry (hry naučné, hry podporující spolupráci a vzájemnou toleranci)

 

PNV - pomoc při vypracování domácích úkolů