Aktuality

Dotazník pro žáky k domácímu vzdělávání

Milí žáci, zajímá nás váš pohled na výuku, která proběhla v období od 11. března do 26. června. Proto bychom byli rádi, kdybyste věnovali trochu času vyplnění krátkého dotazníku. Dostupný bude do 21.…

Dotazník pro rodiče k domácímu vzdělávání

Vážení rodiče, váš názor na výuku, která proběhla v období od 11. března do 26. června, je pro naši školu velmi důležitý. Proto bychom vás požádali o vyplnění krátkého dotazníku. Bude k dispozici do…

Tipy pro domácí vzdělávání

přístup pro žáky ZŠ Zdice Web: www.didakta.cz  

Pracovní příležitost

Od 1.8.2020 hledáme šikovného školníka na plný úvazek. Co nabízíme: vstřícný kolektiv, příjemné prostředí, obědy ve školní jídelně, příspěvek na penzijní spoření, výhledově služební byt (2+1). Co…

Přijmeme kvalifikovaného vychovatele (vychovatelku)

do školního klubu. Nástup od 15.8.2020. Ranní i odpolední provoz. Zájemci se hlaste na telefonu: 723 752 931 (Eva Fiřtová, ředitelka školy)

Informace k otevření školy - 2. stupeň

Vážení rodiče, milí žáci! Ministerstvo školství do manuálu k postupnému otevírání základních škol přidalo také pravidla pro žáky 2. stupně, kteří mohou podle rozhodnutí vlády do škol na konzultace či…

Vycházky do přírody během mimořádné výuky na 1. stupni ZŠ

Vážení rodiče, prosím, počitejte s tím, že během výuky a během pobytu ve školní družině mohou děti se svými pedagogy chodit na vycházky do přírody.

Nové informace k 1. stupni ZŠ

Vážení rodiče, podle nového metodického pokynu vydaného ministerstvem školství, se mohou do skupin dětí, které se 25. 5. vrátily na první stupeň základních škol, připojit další žáci.

Organizace prezenční výuky od 25. 5. 2020 – informace pro rodiče

- ranní provoz - sraz dětí před školou nejdříve v 7:45, každý žák půjde k paní učitelce- asistentce, podle čísla skupiny, do které byl zapsán /informaci dostanete od třídní učitelky emailem/

Informace k otevření školy 25.5. 2020 - 1. stupeň

Pravidla hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Doporučený postup pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení

Pokyny pro žáky 9. ročníků a přihláška na konzultace k přijímacím zkouškám

Pomoc rodičům v péči o děti

Prosba o spolupráci

Mimořádný režim výuky

Vážení rodiče, milí žáci! Dnešním dnem začíná na naší škole mimořádný režim výuky.  Na prvním stupni budou úkoly pro žáky s datem splnění uvedeny v týdenním plánu. Na druhém stupni se každý žák…

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení (školy)

Vážení rodiče, škola vystavuje v souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol "Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení (školy)" v…

Na základě rozhodnutí vlády ČR se ruší od středy 11.3. 2020 do odvolání vyučování na základních školách ČR.

Veškeré další informace najdete na webu školy. Žáci mají povinnost sledovat denně web ZŠ Zdice a řídit se pokyny vyučujících. Zítřejší plánovaná návštěva kina se ruší. Další aktuální informace…

Výsledky školního kola recitační soutěže 1. st.