Aktuality

Organizace školní docházky od 30. 11. 2020

  Prezenční výuka- každý den ve škole Distanční výuka - výuka na dálku 30.11. -  4.12. 1. až 5. ročník, 9.AB, 8.ABC, 7.C 7.AB, 6.ABC 7.12. -  11.12. 1. až 5. ročník, 9.AB, 7.AB…

Příběhy našich sousedů

V minulém školním roce se tehdy žáci osmých tříd zapojili do projektu organizace Post Bellum Příběhy našich sousedů.

První podcast

První podcast TV Brejk

Obnovení provozu školy od 18. 11. 2020

Vážení rodiče,  jak jste jistě zaznamenali ve sdělovacích prostředcích od 18. 11. 2020 se 1. a 2. ročníky vrací do školy k běžné prezenční výuce. Děkujeme Vám za spolupráci při distanční výuce a…

Nové informace k uzavření školy

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o vydání usnesení Vlády České republiky ze dne 30. října 2020 č. 1112, o přijetí krizovéhoopatření s účinností ode dne 2. listopadu 2020 od 0…

Doporučení MŠMT - Podzimní prázdniny

- najdete v přílohách.

Distanční výuka od 14. 10. 2020

Vážení rodiče, podle nařízení vlády přechází škola od středy 14. 10. na distanční výuku. Distanční výuka bude probíhat do 23. 10. V následujícím týdnu 26. – 30. 10. Jsou podzimní prázdniny a státní…

Výuka na 2. stupni od 12. 10. 2020

Vážení rodiče, podle informací pro školy a školská zařízení o vydání krizových opatření vlády vzhledem ke Covid 19 i naše škola zavádí na 2. stupni od 12. října částečně distanční výuku podle tohoto…

Školní zpravodaj 2020/21

Platby za školní klub

prosím posílejte na č.ú. 364763359/5500. Na přihláškách je uvedené neaktuální (staré) číslo školního bankovního účtu. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za chybu.

VÝUKA V PRVNÍM TÝDNU a PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

Vážení rodiče, září slavnostně zahájíme nový školní rok a pevně věřím, že bude probíhat bez komplikací a nebudeme se muset vrátit k distanční výuce. Pravidelné vyučování podle rozvrhu začíná 2. září…

Slavnostní otevření nové budovy školy a organizace prvního dne

Slavnostní otevření nové budovy školy a organizace prvního dne

  Vážení  rodiče, milí žáci!!   Blíží se nový školní rok a pro naši školu začne opravdu netradičně, budeme otevírat novou školní budovu v Žižkově ulici a po dlouhých letech zdického školství dojde ke…

Tipy pro domácí vzdělávání

přístup pro žáky ZŠ Zdice Web: www.didakta.cz  

Informace k otevření školy - 2. stupeň

Vážení rodiče, milí žáci! Ministerstvo školství do manuálu k postupnému otevírání základních škol přidalo také pravidla pro žáky 2. stupně, kteří mohou podle rozhodnutí vlády do škol na konzultace či…

Vycházky do přírody během mimořádné výuky na 1. stupni ZŠ

Vážení rodiče, prosím, počitejte s tím, že během výuky a během pobytu ve školní družině mohou děti se svými pedagogy chodit na vycházky do přírody.

Nové informace k 1. stupni ZŠ

Vážení rodiče, podle nového metodického pokynu vydaného ministerstvem školství, se mohou do skupin dětí, které se 25. 5. vrátily na první stupeň základních škol, připojit další žáci.

Organizace prezenční výuky od 25. 5. 2020 – informace pro rodiče

- ranní provoz - sraz dětí před školou nejdříve v 7:45, každý žák půjde k paní učitelce- asistentce, podle čísla skupiny, do které byl zapsán /informaci dostanete od třídní učitelky emailem/

Informace k otevření školy 25.5. 2020 - 1. stupeň

Pravidla hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Doporučený postup pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení

Pokyny pro žáky 9. ročníků a přihláška na konzultace k přijímacím zkouškám