Aktuality

Ředitelské volno před podzimními prázdninami

Vážení rodiče, oznamuji Vám, že vzhledem k hygienické situaci ve škole a technickým záležitostem školy

Platby za školní klub

prosím posílejte na č.ú. 364763359/5500. Na přihláškách je uvedené neaktuální (staré) číslo školního bankovního účtu. Děkujeme za pochopení a omlouváme se za chybu.

VÝUKA V PRVNÍM TÝDNU a PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

Vážení rodiče, září slavnostně zahájíme nový školní rok a pevně věřím, že bude probíhat bez komplikací a nebudeme se muset vrátit k distanční výuce. Pravidelné vyučování podle rozvrhu začíná 2. září…

Slavnostní otevření nové budovy školy a organizace prvního dne

Slavnostní otevření nové budovy školy a organizace prvního dne

  Vážení  rodiče, milí žáci!!   Blíží se nový školní rok a pro naši školu začne opravdu netradičně, budeme otevírat novou školní budovu v Žižkově ulici a po dlouhých letech zdického školství dojde ke…

Tipy pro domácí vzdělávání

přístup pro žáky ZŠ Zdice Web: www.didakta.cz  

Informace k otevření školy - 2. stupeň

Vážení rodiče, milí žáci! Ministerstvo školství do manuálu k postupnému otevírání základních škol přidalo také pravidla pro žáky 2. stupně, kteří mohou podle rozhodnutí vlády do škol na konzultace či…

Vycházky do přírody během mimořádné výuky na 1. stupni ZŠ

Vážení rodiče, prosím, počitejte s tím, že během výuky a během pobytu ve školní družině mohou děti se svými pedagogy chodit na vycházky do přírody.

Nové informace k 1. stupni ZŠ

Vážení rodiče, podle nového metodického pokynu vydaného ministerstvem školství, se mohou do skupin dětí, které se 25. 5. vrátily na první stupeň základních škol, připojit další žáci.

Organizace prezenční výuky od 25. 5. 2020 – informace pro rodiče

- ranní provoz - sraz dětí před školou nejdříve v 7:45, každý žák půjde k paní učitelce- asistentce, podle čísla skupiny, do které byl zapsán /informaci dostanete od třídní učitelky emailem/

Informace k otevření školy 25.5. 2020 - 1. stupeň

Pravidla hodnocení žáků ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Doporučený postup pro závěrečné hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve všech povinných a volitelných předmětech na vysvědčení

Pokyny pro žáky 9. ročníků a přihláška na konzultace k přijímacím zkouškám

Pomoc rodičům v péči o děti

Prosba o spolupráci

Mimořádný režim výuky

Vážení rodiče, milí žáci! Dnešním dnem začíná na naší škole mimořádný režim výuky.  Na prvním stupni budou úkoly pro žáky s datem splnění uvedeny v týdenním plánu. Na druhém stupni se každý žák…

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení (školy)

Vážení rodiče, škola vystavuje v souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol "Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení (školy)" v…

Na základě rozhodnutí vlády ČR se ruší od středy 11.3. 2020 do odvolání vyučování na základních školách ČR.

Veškeré další informace najdete na webu školy. Žáci mají povinnost sledovat denně web ZŠ Zdice a řídit se pokyny vyučujících. Zítřejší plánovaná návštěva kina se ruší. Další aktuální informace…

Výsledky školního kola recitační soutěže 1. st.