2. oddělení školní družiny

TÝDENNÍ ROZVRŽENÍ ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ

JAROSLAVA JUNGMANNOVÁ

 

Denně

  • Činnost odpočinková

(společenské hry. Konstruktivní hry, karetní hry, námětové hry, vycházky do okolí školy a přírody, četba knih, časopisů, povídání s dětmi, besedy, individuální hry dětí, dokončení výrobků ze zájmových činností)

 

Pondělí:

  • ZČ přírodovědná a vlastivědná

(poznávání rostlin, živočichů; společenstvo lesa; poznávání ročního období; poznáváme města, kde žijeme a okolí)

Úterý:

  • ZČ výtvarná

(malování různými technikami na témata ročních období, svátků apod.)

Středa:

  • ZČ pracovní

(práce s drobným materiálem a kartonem dle předlohy)

  • ZČ výtvarná

Čtvrtek:

  • ZČ sportovní

(pobyt na hřišti, vycházky do okolí školy, pohybové hry s míčem, florbal, fotbal a jiné míčové hry)

Pátek:

  • ZČ dopravní, hudební a MPP hry

(poznáváme dopravní značky a dopravní situace, bezpečnost pohybu v provozu; zpíváme oblíbené písničky, posloucháme melodie; hrajeme hry dle aktuálního MPP)

 

Denně podle počasí pobyt venku (školní hřiště/školní dvůr, veřejné hřiště, vycházky)

 

PNV – pomoc při vypracovávání domácích úkolů, vzdělávací pracovní listy