Škola pro všechny II

OPVVV, VÝZVA Č. 02_18_063 PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ ZJEDNODUŠENÉHO VYKAZOVÁNÍ – ŠABLONY II.

Základní škola Zdice se sídlem Komenského 72, 267 51 Zdice je realizátorem projektu s názvem: Škola pro všechny II., reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015173 v rámci Výzvy č. 02_18_063 ŠABLONY II., Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV).

DETAILY PROJEKTU

Doba realizace: od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021

Finanční výše podpory/CZV projektu:  993 384 Kč

Podpořeno:
Prostředky Evropského sociálního fondu v rámci OP VVV a státního rozpočtu ČR.

Hlavní kontaktní osoba projektu za naši školu:

Mgr. Eva Fiřtová, kontakt: eva.firtova (a) zszdice.cz

ANOTACE projektu

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování. Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT.

SUBJEKTEM REALIZOVANÝ VÝBĚR ŠABLON projektu

 

Základní škola

2.II/3

Školní psycholog – personální podpora ZŠ

2.II/6

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - všechny varianty, kromě e) Inkluze

2.II/8

Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

2.II/9 

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol/školských zařízení prostřednictvím vzájemných návštěv

2.II/10

Tandemová výuka v ZŠ

2.II/17

Klub pro žáky ZŠ

2.II/18

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

2.II/19

Projektový den ve škole

 

Školní družina

2.V/4

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - všechny varianty, kromě e) Inkluze

2.V/11

Klub pro účastníky ŠD/ŠK

2.V/12

Projektový den v ŠD/ŠK

 

Školní klub

2.V/12

Projektový den v ŠD/ŠK

 

 

Přiložené soubory ke stažení