EU peníze školám - DUMy

Seznam vytvořených výukových materiálů

1. stupeň:

 • Prezentace a pracovní listy z prvouky pro 2. ročník
 • Příroda kolem nás – práce s knihou 3. ročník
 • Ilustrátoři dětských knih, práce s knihou 2. ročník                   
 • AJ – didaktické karty, písničky, pracovní listy 3. ročník
 • Pracovní listy a prezentace – prvouka 2. ročník
 • Zpíváme s kapelou – doprovod k písním HV 4. ročník
 • AJ – učivo 3. ročníku – procvičování gramat. jevů 3. ročník
 • AJ – učivo 4. ročníku – procvičování gramat. jevů 4. ročník
 • Zpíváme s kapelou – doprovod k písním HV 5. ročník
 • Pracovní listy k učivu vlastivědy 5. ročník
 • Pracovní listy k učivu přírodovědy 5. ročník
 • Pracovní listy – prvouka 2. ročník
 • Pracovní listy k učivu vlastivědy 4. ročník
 • Zábavné čtení – pracovní materiály 1. ročník
 • Čteme s radostí 4. – 5. ročník
 • Člověk a jeho svět – rozvoj čtenářské gramot. 5. ročník
 • Pracovní listy – Člověk a jeho svět 5. ročník
 • Pracovní listy k učivu angličtiny 4. ročník
 • Pracovní listy – prvouka 1. ročník
 • Pracovní listy a prezentace Prv 3. ročník
 • Aj – pracovní listy, testy, procvič. a prezentace 5. ročník

2. stupeň 

 • PŘ- Čeledi dvouděložných rostlin 7. ročník
 • VKZ , PŘ – První pomoc 8. ročník
 • Z – Výukový materiál k zeměpisu pro 6. – 8. ročník
 • INF – Počítačový hardware 9. ročník
 • PŘ – Pracovní listy k učivu 6. ročník
 • ČJ – Pracovní listy k učivu 7. ročník
 • D – Pracovní listy a testy 7. ročník
 • Aj – English Grammar Practise 6. ročník
 • AJ – English Speaking Countres 6. – 9. ročník
 • AJ – Obrazový slovník 9. ročník         
 • PŘ – Mineralogie 9. ročník
 • PŘ – Ptáci ČR 7. Ročník
 • F – Fyzika – síla 6. – 7. ročník  
 • CH – Pracovní listy chemie 8. – 9. ročník
 • VV – Historické slohy v architek. a módě 9. ročník
 • F – Teplo, energie 9. ročník
 • F – Elektřina 8. ročník
 • MA – Finanční gramotnost pracovní listy 9. ročník
 • PČ – Finanční gramotnost 8. ročník

Na požádání Vám udedený DUM zašleme.