4. oddělení školní družiny

TÝDENNÍ ROZVRŽENÍ ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ

Bc. LENKA DRSKOVÁ

 

Denně

  • Činnost odpočinková

(četba časopisů, knih/knihy na pokračování, společenské, deskové a karetní hry, komunitní kruhy, povídání, sledování DVD, poslech CD, stavebnice a konstruktivní hry, hry dle zájmu dětí)

 

Pondělí:

  • MPP hry

(zábavné a naučné hry a soutěže pro děti, hry podle aktuálních témat MPP)

Úterý:

  • ZČ výtvarná

(malujeme na různá témata - podle ročních období, svátků, podle tématu týdne)

  • ZČ hudební

Kroužek Hra na flétnu – 15:30 – 16:15

Středa:

  • ZČ sportovní

(vycházka do okolí, sportovní hry, soutěže, míčové a pohybové aktivity, pobyt na školním hřišti)

Čtvrtek:

  • ZČ přírodovědná a vlastivědná

(poznáváme naše okolí, zvířata, rostliny,; diskuze na témata týkající se dějin a přírody nebo témata z prvouky)

Přírodovědný kroužek – 15:30 – 16:15

Pátek:

  • ZČ pracovní

(vyrábíme drobné výrobky - drobné dekorace dle ročního období, významných dnů a svátků, výrobky podle přání dětí)

 

Denně podle počasí pobyt venku (školní hřiště/školní dvůr, veřejné hřiště, vycházky)

 

PNV – pomoc při vypracovávání domácích úkolů, vzdělávací pracovní listy