Pomáháme školám k úspěchu

 Pomáháme školám k úspěchu je vzdělávací projekt pro učitele a ředitele veřejných základních škol v České republice, který se zaměřuje na vysokou kvalitu vzdělávání s důrazem na individuální přístup učitelů k žákům a s cílem naučit každého žáka učit se tak, aby dosahoval co nejlepších vzdělávacích výsledků.

Projekt iniciovala a financuje THE KELLNER FAMILY FOUNDATION, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, a realizuje jej obecně prospěšná společnost  Pomáháme školám k úspěchu o.p.s. V současné době projekt probíhá ve čtyřech modelových  školách: od roku 2010 v pražské ZŠ Kunratice a karvinské ZŠ Mendelova, a od roku 2012 v ZŠ a MŠ Horka nad Moravou a také u nás, v ZŠ Zdice. V září 2013 se projekt rozšířil také o síť spolupracujících škol, kterou tvoří ZŠ  a MŠ Dobronín2. ZŠ Propojení Sedlčany, a ZŠ a MŠ Šromotovo v Hranicích na Moravě. Od roku 2015 přistoupily do projektu další 3 školy. Naše škola bude úzce spolupracovat se ZŠ Staňkov.

Projekt poskytuje učitelům dlouhodobou vzdělávací, materiální a personální podporu. V projektových školách působí pedagogičtí konzultanti a pedagogičtí asistenti. Učitelé se účastní vzdělávacích seminářů a získávají nové výukové pomůcky i techniku.

S využitím této projektové podpory naše škola usiluje nejen o to, aby se každý žák uměl co nejlépe učit, ale aby zažíval školní úspěchy a dosahoval svého osobního maxima. Snažíme se o partnerskou komunikaci, naplňování potřeb žáků a podněcování jejich vnitřní motivace. Velkou pomocí při naplňování těchto cílů je využívání formativního hodnocení při výuce, slovního hodnocení v prvních a druhých ročnících 1. st. a využívání všech forem kooperativního učení.