Základní údaje

Základní škola Zdice

Žižkova 589, 267 51 Zdice

 

Ředitelka školy - Mgr. Eva Fiřtová

Tel: 723 752 931
Email: eva.firtova@zszdice.cz
 

Školní poradenské pracoviště

Metodik prevence:
pro 1. stupeň: Jitka Palanová, jitka.palanova@zszdice.cz, 777 796 911
pro 2. stupeň: Radek Hampl, radek.hampl@zszdice.cz, 604 871 919
 
Výchovná poradkyně:
pro 1. stupeň: Kateřina Baumová, katerina.baumova@zszdice.cz, 775 646 628
pro 2. stupeň: Helena Moutelíková, helena.moutelikova@zszdice.cz, 775 550 428
 
Kontakty do školy
Sekretariát: 311 686 576
Sborovna: 603 214 452; 775 550 428

Školní klub: 775 550 429
Školní družina: 733 677 221; 775 550 426
Školní jídelna: 311 685 374
 

Fakturační údaje

Základní škola Zdice
Žižkova 589
267 51 Zdice
IČO: 70990816
DIČ: CZ70990816
Bankovní účet: 364763359/5500