Základní údaje

Základní škola Zdice

Žižkova 589, 267 51 Zdice

Ředitelka školy - Mgr. Eva Fiřtová

Tel: 723 752 931
Email: eva.firtova@zszdice.cz
 

Školní poradenské pracoviště

Školní psycholog:

Mgr. Jiří Štěpo

thedrvostep@gmail.com

Konzultace: Úterý 9:00 - 14.30h a pátek 9.00 - 14.30h

Metodik prevence:

pro 1. stupeň:
Jitka Palanová
777 796 911
 
pro 2. stupeň:
Radek Hampl
604 871 919

Výchovná poradkyně:

pro 1. stupeň:
Kateřina Baumová
775 646 628
 
pro 2. stupeň:
Helena Moutelíková
732 634 151
 

Kontakty do školy:

Omlouvání žáků: 311 685 158
 
Rezervace školního hřiště a tělocvičny: p. Jiří Kožuch, tel. 775 550 428
 
Datová schránka ZŠ Zdice: x2fmuk3
 
Sekretariát: 311 686 576
Sborovna: 603 214 452

Školní klub: 775 550 429
Školní družina: 733 677 221; 775 550 426
Školní jídelna: 311 685 374

Fakturační údaje:

Základní škola Zdice
Žižkova 589
267 51 Zdice
IČO: 70990816
DIČ: CZ70990816
Bankovní účet: 364763359/5500