Základní údaje

Základní škola Zdice, okres Beroun

 

Hlavní budova /2. stupeň

Komenského 72
267 51 Zdice
 

Budova 1. stupně

Žižkova 589
267 51 Zdice

Ředitelka školy - Mgr. Eva Fiřtová

Tel: + 420 723 752 931
Email: eva.firtova@zszdice.cz
 

Školní poradenské pracoviště

Metodik prevence:
pro 1. stupeň: Jitka Palanová, jitka.palanova@zszdice.cz, 777 796 911
pro 2. stupeň: Radek Hampl, radek.hampl@zszdice.cz, 604 87 19 19
 
Výchovná poradkyně:
pro 1. stupeň: Kateřina Baumová, katerina.baumova@zszdice.cz, 775 646 628
pro 2. stupeň: Helena Moutelíková, helena.moutelikova@zszdice.cz, 775 550 428
 
Školní psycholog:
Jiří Štěpo, jiri.stepo@zszdice.cz, 604 113 125

Kontakty do školy

Sekretariát: + 420 311 686 576
Sborovna I. stupně: + 420 603 214 452
Sborovna II. stupně: + 420 775 550 428

Školní klub: + 420 775 550 429
Školní družina 1: + 420 733 677 221
Školní družina 2: + 420 775 550 426
Školní jídelna: + 420 311 685 374
 

Fakturační údaje

Základní škola, okres Beroun
Komenského 72
267 51 Zdice
IČO: 70990816
DIČ: CZ70990816
Bankovní účet: 364763359/5500