Kroužky

Kroužky na 1. stupni

Název kroužku

třída

den

čas

vyučující

Anglický kroužek

1. ročník

čtvrtek

13:40–14:25

Mgr. Bc. Pavla Jeránková

Anglický kroužek

1.B

středa

12:00–12:45

Mgr. Eva Machová

Anglický kroužek

1.C

středa

12:00–12:45

Mgr. Barbora Škachová

Anglický kroužek

2.A

středa

13:00–13:45

Michaela Hatinová

Anglický kroužek

2.B

středa

13:00–13:45

Mgr. Monika Kindlová

Anglický kroužek

2.C

středa

13:00–13:45

Mgr. Eva Mitchell

Výtvarkou k němčině

5. ročník

pondělí

13:45–14:30

Mgr. Petra Srpová

Výtvarkou k němčině

6. ročník

pondělí

14:30–15:15

Mgr. Petra Srpová

Sbor

1.–5. ročník

středa

13:00–13:45

Mgr. Miroslava Lodeová a Lucie Hošková

Kamínek

4.B a přihlášené děti

sobota

 

Mgr. Táňa Houdková

Klub logických a deskových her

děti navštěvující družinu

úterý

13:45–15:15

Renáta Malá

Vážení rodiče, vzhledem k hygienické situaci plánujeme zahájení činnosti zájmových kroužků začátkem nebo v polovině října. Děti můžete u p. učitelky přihlásit, cenu kroužku určíme až po datu zahájení činnosti. Platby za školní kroužky budou probíhat v říjnu a listopadu, až budeme mít jistotu, že kroužek budeme moci skutečně pro děti otevřít.
Děkujeme za pochopení.