Kroužky

 

KROUŽKY 1. STUPEŇ

 

Název kroužku

třída

den

čas

květen-červen

vyučující

cena

Kroužek Aj

1. A

čtvrtek

12:15 – 13:00

Mgr. Petra Steinerová

1740 Kč

Kroužek Aj

1. B

středa

12:00 – 12:45

Mgr. Monika Kindlová

1740 Kč

Kroužek Aj

1. C

pondělí

12:15 – 13:00

Michaela Hatinová

1740 Kč

Kroužek Aj

2. A

středa

13:00 – 13:45

Mgr. Lucie Hošková

1740 Kč

Kroužek Aj

2. B

pátek

12:00 – 12:45

Mgr. Eva Mitchell

1400 Kč

Kroužek Aj

2. C

středa

13.00 – 13.45

říjen-duben

Barbora Škachová

1600 Kč

Doučování z  Aj

3. - 5. ročník

úterý

14:00 – 14:45

Mgr. Lucie Hošková

1000 Kč/10 žáků

Keramika

1. - 5. ročník

pondělí

13:00 – 13:45

Mgr. Petra Steinerová

1200 Kč/13 žáků

Keramika

1. - 5. ročník

úterý

13:00 – 13:45

Mgr. Petra Steinerová

1200 Kč/13 žáků

Keramika

1. - 5. ročník

středa

13:00 – 13:45

Mgr. Petra Steinerová

1200 Kč/13 žáků

Pohybové hry

1. - 2. ročník

úterý

14:00 – 14:45

Michaela Hatinová

700 Kč/15 dětí

Pohybové hry

3. - 5. ročník

úterý

14:45 – 15:30

Michaela Hatinová

700 Kč/15 dětí

Dramatický kroužek

1. ročník

pondělí

12:30 – 13:15

říjen-duben

Barbora Škachová

700 Kč

Dramatický kroužek

2. - 3. ročník

čtvrtek

13:30 – 14:15

říjen-duben

Barbora Škachová

700 Kč