5. oddělení školní družiny

TÝDENNÍ ROZVRŽENÍ ZÁJMOVÝCH ČINNOSTÍ

Adéla Matějková

Denně

  • Činnost odpočinková

(Čtení knih, časopisů a dílčích příběhů na různá témata a podle období roku. Komunitní kruhy s aktuálním zaměřením. Společné odpočinkové hry a aktivity. Stavění ze stavebnic a hraní společenských her. Individuální činnosti dle zájmu dětí.)

 

Pondělí:

  • ZČ výtvarná

(Malování, kreslení, vyrábění z různých druhů materiálů, práce s přírodninami, skládání origami, skupinové tvoření.)

Úterý:

  • ZČ vlastivědná a přírodovědná

(Povídání, i s obrázkovým doprovodem, na téma lidé, příroda, zvířata, rostliny, roční období, významné dny a svátky v roce. Tematické vycházky do lesoparku Knihov, Písmena, areálu V Zahradách.)

Středa:

  • ZČ sportovní

(Aktivity, hry a soutěže v areálu školy, na školním hřišti, v lesoparku Knihov, Písmena, areálu V Zahradách.)

Čtvrtek:

  • MPP / OSV

(Hry zábavné i naučné, podporující vzájemný respekt, toleranci a komunikaci v kolektivu, navozující pozitivní klima v kolektivu.)

Pátek:

  •  ZČ pracovní

(Tvorba drobných výrobků z různého materiálu s tematikou dle ročního období, svátků, významných dnů a dle individuálního zájmu dětí.)

Denně podle počasí pobyt venku (školní hřiště/školní dvůr, veřejné hřiště, vycházky.)

 

PNV – pomoc při vypracovávání domácích úkolů, vzdělávací pracovní listy