Škola pro všechny

Základní škola Zdice, okres Beroun se i ve školním roce 2017/18 účastní dalšího projektu
Evropskou unií.
Projekt ZŠ Zdice má název Škola pro všechny a je realizován od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2019.
Prostřednictvím tohoto projektu se škola snaží neustále zlepšovat kvalitu výuky, klade důraz
na vzdělávání pedagogických pracovníků a vzájemné setkávání a sdílení zkušeností učitelů.
Proto si škola vybrala řadu aktivit, které ke zlepšování výuky slouží a pomohou i při
společném vzdělávání žáků.
Šablony projektu:
Personální podpora ZŠ – školní psycholog
DVPP – cizí jazyk
Tandemová výuka na ZŠ
Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ v oblasti inkluze
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Čtenářský klub
Klub zábavné logiky

Přiložené soubory ke stažení