Aktuality

Pokyny pro žáky 9. ročníků a přihláška na konzultace k přijímacím zkouškám

Rodičům žáku s SPU čtení a psaní.

V příloze najdete nabídku vyšetření pro žáky se specifickými poruchami učení zaměřenou na čtení a psaní.

Příprava na přijímací zkoušky pro 9. ročník

      Vážená paní, vážený pane,vzhledem k aktuální situaci související s uzavřením škol a vzhledem k dalším opatřením, která se každým dnem zpřísňují, jsme se rozhodli školám i studentům…

Interaktivní učebnice zdarma

Naše nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o., žákům, rodičům i učitelům nabízí bezplatný přístup k multimediálním interaktivním učebnicím pro 1. a 2. stupeň základních škol pro předměty matematika, český…

Konec vyučování v předvánočním týdnu 16. - 20. 12. 2019

Ukončení English klubu na 2. stupni

Projektový den - 2. stupeň

20. 12. Aquapark Beroun

20. 12. jedeme s dětmi do Aquaparku v Berouně. Sraz je v 8:45 na vlakovém nádraží Zdice. Návrat po 14. hodině také na vlakové nádraží. Před samotným aquaparkem se půjdeme podívat na vánoční trhy na…

Ředitelské volno 21. 12. 2018

Vážení rodiče, oznamujeme Vám, že dne 21. 12. 2018 bude v naší škole ředitelské volno.

Výzva školního parlamentu pro žáky a rodiče

Výzva školního parlamentu pro žáky a rodiče

PODPOŘTE V ČINNOSTI ČLENY ŠKOLNÍHO PARLAMENTU! V LETOŠNÍM ROCE BYLI OPĚT ZVOLENI ZÁSTUPCI TŘÍD DO ŠKOLNÍHO PARLAMENTU. JAKOŽTO NOVÉ KOORDINÁTORKY JSME SI ZVOLILY ZA CÍL PODPOROVAT ČLENY PARLAMENTU V…

DÚ ANJ 13.2. sk. Mitch

Dopsat slovíčka 5. lekce WB p.49/ex.6,7,8

úkol ANJ sk. Mitch na 6/2/2018

6/2 test slovíčka 5A,B DÚ slovíčka 5C,D, PS str. 48/1-4

Výsledky olympiády z AJ - 6.-7. tříd (školní kolo)

ANJ sk. Mitch. DÚ na 7/11

PS strana 40/3 (kdo nestihl ve škole), 41/5 a 43/6

ANJ sk. Mitchell, projekt 1.11. (2.11.)

Odevzdání projektu FOOD 1.11., max. 2.11. písemná forma nebo PC prezentace, celkem 3 části:jídlo v ČR (min. 15 vět), moje nejoblíbenější jídlo - recept (min. 15 vět),obrazová část Inspirace a slovní…

Plán ANJ sk.Mitchell 16.10.-20.10.

DÚ na 17/10 slovíčka 4D a Culture, PS str. 38/3 a str. 39/4,5 Učebnice str. 38 a 39, PS str. 40

HISTORICKÁ EXKURZE

Plán ANJ sk.Mitchell 9.10.-13.10.

DÚ slovíčka 4C lekce, PS str. 37/6, 38/1 4C lekce - str. 48, PS str. 38

Plán ANJ sk.Mitchell 2.10.-6.10.

DÚ na 3.10. slovíčka 4C past sipmle opakování - kopie 4B lekce - uč. str. 47, PS str. 37

Plán ANJ sk.Mitchell 25.9.-29.9

4AB lekce - učebnice str. 45,46,47 PS str. 36,37 píšeme slovíčka 4B - úkol na 26/9 DÚ na 267/9 PS str. 36/1,2,3 a str.37/4 nalepit a doplnit tabulku z 21/9 do sešitu