Výsledky zápisu do 1. roč. ZŠ Zdice na školní rok 2023/2024

Publikováno: 18.4.2023 Autor(ka): Jitka Palanová

K 1. 6. 2023

Přijatí žáci do 1. ročníku: číslo 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,  30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 74, 75, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 121, 123, 127, 128, 129, 131, 141, 143, 145, 161, 250, 251.

Udělen odklad školní docházky na jeden školní rok: číslo 4, 5, 11, 18, 19, 20, 35, 65, 86, 124, 132, 144, 146.

Zatím neukončený zápis: -

Nepřijatí žáci z důvodu nespádovosti trvalého bydliště a naplnění kapacity školy nebo přeřazeni do jiné základní školy: 1, 14, 29,, 39, 42, 51, 57, 63, 64, 72, 73, 76, 89, 82, 122, 125, 126, 130, 142.