Nepřehlédněte

Ředitelské volno - družina

Průběh prvního zářijového týdne školního roku 2023/2024

Milé děti, vážení rodiče, zahájení školního roku 2023/2024 proběhne pro všechny třídy v pondělí 4. září 2023.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA HLEDÁ UČITELE

Nabídka zaměstnání – všeobecně vzdělávacích předmětů.

Pomůcky pro jednotlivé třídy na škol. rok 2023/2024

Zápis do školní družiny 2023/2024

Školní Jídelna - Informace pro rodiče/zákonné zástupce budoucích žáků prvního ročníku Základní školy Zdice.

Vážení rodiče, přihlašování nových strávníků bude probíhat od 29.8. 2023, od 8:00 – 14:00 h.

Schůzka se zákonnými zástupci budoucích prvňáčků 27. 6. 2023

Výsledky zápisu do 1. roč. ZŠ Zdice na školní rok 2023/2024

Vstup do školy

Zahájení školního roku 2022/2023

Nábor dívek na volejbal

Pro zájemkyně o volejbal...

10.6.2022 - Den bezpečí v Berouně Na Hrázi

Město Beroun a složky integrovaného záchranného systému Vás zvou...

Sdělení pro cizince /communication for foreigners/ - úспілкування для іноземцівú

Doplňující talentové zkoušky do ZUŠ Václava Talicha ve Zdicích

Knihobudky

Výsledky žáků v soutěžích, školních a okresních kolech olympiád

Odhlašování obědů a svačin v době karantény

Upozornění pro rodiče

Zneužívání nikotinových sáčků.

Talentové zkoušky do ZUŠ Zdice

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy