Nepřehlédněte

Odhlašování obědů a svačin v době karantény

Upozornění pro rodiče

Zneužívání nikotinových sáčků.

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy

Přehled středních škol a učilišť v okrese Beroun

Informace pro rodiče - změny v dopravě

Vážení rodiče,  věnujrte pozornost upozornění KÚ.

Jsme tu pro Vás... představení linky bezpečí

V novém videu představujeme telefonickou službu Linky bezpečí. Cílem je nejen informovat, ale především zklidnit, předat jim zprávu, že nevadí, když se těžko hledají slova, když nejde začít, když se…

Sportovní den s TAJV 5.9.

Setkání zákonných zástupců budoucích prvňáčků 30. 8. 2021 v 17:00 h v atriu 2. st.

30. 8. 2021 v 17.00 h 31. 8. přihlašování do ŠD

Vysvědčení

Výsledky zápisu do 1. roč.

Provoz školy a péče o děti rodičů - zaměstnanců vybraných profesí od 12. dubna 2021

Vážení rodiče,  pokud v době distanční výuky Vašeho dítěte potřebujete zajistit jeho dohled a vykonáváte jednu z níže uvedených profesí, nabízíme Vám pro Vašeho syna - dceru pobyt ve školním klubu.…

Zápis do 1. roč.

Vážení rodiče, zápis do 1. roč. na škol. rok 2021/2022 proběhne od 1. - 30. 4. 2021. Pokud nenastane příznivější situace, zápis proběhne bez přítomnosti dětí. Kritéria pro přijetí: K povinné školní…

Odpovědi na otázky rodičů týkající se testování

Shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na střední školy ve školním roce 2020/2021

Vážení rodiče, milí žáci,  v příloze najdete podrobné informace MŠMT k letošním přijímacím zkouškám.  

My to spolu zvládneme

Sportovní výzva č. 3 (Jerusalema Challenge)

Informace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:Termín konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2020/2021 se mění takto:1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky▪ pro obory…

Stránky určené dětem a mladým lidem hledajícím pomoc v nesnázích...

ZŠ Zdice uvádí v době nouzového stavu - SPORTOVNÍ VÝZVU č. 2

Dojde nebo uběhne tvoje třída do Říma?A co geniálního společně vymyslíte?

Školní sportovní výzvy - výsledky

Okresní kolo dějepisné olympiády

Děkuji Štěpánce Lajtnerové z 9.A a Petru Mráčkovi z 9.B za reprezentaci školy v okresním kole dějepisné olympiády. Štěpánka se umístila na 6. místě, patří mezi úspěšné řešitele a možný je i její…