Nepřehlédněte

Informace pro rodiče - vyučování ve dnech 27. 6. - 30.6. 2022

Vyučování na 1. stupni ve dnech  27. 6. - 29.6. končí po 4. vyučovací hodině v 11:40. Vyučování na 2. stupni ve dnech 27.6. - 29.6. končí po 5. vyučovací hodině ve 12:35.  30. 6. - slavnostní…

Setkání rodičů a zákonných zástupců budoucích prvňáčků 21. 6.

Vážení rodiče a zákonní zástupci, v úterý 21. 6. v 17:00 h se uskuteční v jídelně školy setkání s vedením školy, učitelkami a vychovatelkami Vašich dětí.  Těšíme se na Vás!

Hledáme kvalifikovanou vychovatelku

Žádost o spolupráci - vyplnění dotazníku

dovoluji si Vás jménem Nejvyššího kontrolního úřadu požádat o spolupráci při realizacidotazníkového šetření, které je součástí probíhající kontrolní akce č. 22/02 „Peněžníprostředky státu a Evropské…

Nábor dívek na volejbal

Pro zájemkyně o volejbal...

10.6.2022 - Den bezpečí v Berouně Na Hrázi

Město Beroun a složky integrovaného záchranného systému Vás zvou...

Sdělení pro cizince /communication for foreigners/ - úспілкування для іноземцівú

Doplňující talentové zkoušky do ZUŠ Václava Talicha ve Zdicích

Knihobudky

Výsledky žáků v soutěžích, školních a okresních kolech olympiád

Odhlašování obědů a svačin v době karantény

Upozornění pro rodiče

Zneužívání nikotinových sáčků.

Talentové zkoušky do ZUŠ Zdice

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školy

Přehled středních škol a učilišť v okrese Beroun

Informace pro rodiče - změny v dopravě

Vážení rodiče,  věnujrte pozornost upozornění KÚ.

Jsme tu pro Vás... představení linky bezpečí

V novém videu představujeme telefonickou službu Linky bezpečí. Cílem je nejen informovat, ale především zklidnit, předat jim zprávu, že nevadí, když se těžko hledají slova, když nejde začít, když se…

Sportovní den s TAJV 5.9.

Setkání zákonných zástupců budoucích prvňáčků 30. 8. 2021 v 17:00 h v atriu 2. st.

30. 8. 2021 v 17.00 h 31. 8. přihlašování do ŠD

Vysvědčení