Den Země 2021

Publikováno: 22.5.2021 Autor(ka): Josef Bárta

Případ Bečva

Letošní den Země, podobně jako loni, proběhl na naší škole převážně v online podobě. V týdnu od 26. do 30. dubna měli žáci 2. stupně (kromě devátých ročníků) tematicky zaměřenou výuku. Všechny online hodiny pojilo společné téma nedořešené ekologické havárie na řece Bečvě. Žáci viděli, jak se celý případ vyvíjel ode dne, kdy se v médiích objevila první zmínka, až do 23. dubna. V jednotlivých předmětech je pak čekala témata jako fungování říčních ekosystémů, tvorba vodní čističky, povodí, úmoří, kyanidy, vzkazy pro aktéry kolem havárie apod.

Ukázka výstupů z hodin přírodopisu

Co najdeme v řece?

 

Úklidová výzva

Během týdne se děti mohly zapojit do dobrovolné úklidové výzvy. Také letos se škola účastnila celorepublikového úklidu Ukliďme svět (Český svaz ochránců přírody). Ač nebyla akce povinná, zúčastnilo se jí celkem 103 dobrovolníků, kteří uklidili dohromady odhadem 950 kg odpadu. Odložený odpad na katastru města Zdice pak po dohodě s městem svezli zaměstnanci SaTZM. Neuklízelo se ale jen ve Zdicích. Zprávy přišly také z Bavoryně, Hořovic, Chodouně, Kerska, Knížkovic, Lochovic, Praskoles, Stašova, Točníka, Želkovic a Žebráka.

Podívejte se na fotografie z úklidu.