Celoškolní projekt: Čteme a píšeme pro radost

Publikováno: 9.3.2022 Autor(ka): Jitka Palanová

V březnu bude probíhat ve škole projekt “Čteme a píšeme pro radost”

Některé aktivity ve třídách:

 • na 1. a 2. st. čtenářské a pisatelské lekce napříč předměty 
 • čtenářský maraton v hale 2. st. (Akce probíhá týden - každá třída čte 45 minut vybranou knihu, nebo jednotliví žáci představují knihy, které právě čtou nebo je chtějí ostatním doporučit.)
 • založení osmi knihobudek na 1. a 2. st. (přivezení vyřazených knih, darované knihy rodiči a přáteli školy)
 • čtení starších dětí dětem mladším
 • čtení pohádky dětmi z Ukrajiny ukrajinsky a českými dětmi česky
 • napsání knihy, deníku 1. a 2. st.
 • návštěva městské knihovny žáky 1. st.
 • projekt “Čteme skřítkovi” uskutečněný ve školní knihovně 
 • zahájen půlroční projekt CESTA KOLEM SVĚTA (ČJ,PRV,VV,PČ) - 3. C
 • kvarteto DICHT 9. roč. - propojení čtenářských aktivit v předmětech tělocvik, dějepis a chemie s výstupem elektronického výukového materiálu v informatice
 • Noc s Andersenem (2.A + 2.C) s propojením četby 9. ročníků mladším dětem
 • ukázkové lekce pro spolupracující školy zaměřené na čtenářství a pisatelství