hodina ANJ 12.10. - pro chybějící

Publikováno: 12.10.2020 Autor(ka): Eva Mitchell

Dnes jsme v angličtině opět procvičovali ADVERBS OF FREQUENCY - příslovce četnosti:

ALWAYS (100%), USUALLY (80%), OFTEN (50-60%), SOMETIMES (30%), NEVER (0%)

V učebnici na straně 9/ cvičení 3a jsme tvořili věty: jedno příslovce a jeden obrázek.

Prosím, abyste si napsali celkem 10 vět do školního sešitě podle tohoto cvičení.

Na každé příslovce vždy 2 věty. Používejte danou slovní zásobu (příklad: I always eat chocolate. I always go swimming.).

Hezký den a zítra nás čekají další úkoly - máme hodinu. E.M.