Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení (školy)

Publikováno: 27.3.2020 Autor(ka): David Bečvář

Vážení rodiče, škola vystavuje v souvislosti s rozhodnutím vlády o uzavření základních, středních i vysokých škol "Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení (školy)" v sekretariátu školy na adrese:

Základní škola Zdice, Komenského 72, v pracovní dny vždy od 7:30 h do 15:00 h.

Domluva jiného času na telefonu: 311 686 576.

 

Informace pro školy - 25.3. 2020

Zaměstnanec o výplatu ošetřovného žádá tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje. Je pravděpodobné, že formulář bude stejný i v případě, že se bude jednat o starší dítě (mladší 13. let), tady je možné ho vydat i rodičům dítěte do 13. let.

Formulář a další informace najdete na webu ČSSZ

- Kdo má nárok na ošetřovné?

Při péči o dítě mladší 13 let (dítě, které ještě nedosáhlo 13 let věku), které nemůže být z důvodu nařízené karantény docházet do školy, školky či obdobného zařízení (dětská skupina, školička, lesní školka apod.) náleží zaměstnanci ošetřovné. Ošetřovné náleží zaměstnanci i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřozovatel.

Ošetřovné se bude nově poskytovat po celou dobu mimořádných opatření v souvislosti s epidemií, kdy budou uzavřené školy a další dětská zařízení, tedy bude náležet i po vyčerpání řádné podpůrčí doby (9 dní, resp. 16 dní
u samoživitelek a samoživitelů).

Ošetřovné se bude vztahovat na všechny děti mladší 13 let.

Ošetřovné se bude vyplácet i při péči o starší hendikepované dětí navštěvující školu.

Dva pečující se budou moci v péči o děti podle potřeby střídat. Doposud se mohly dvě pečující osoby v péči vystřídat jen jednou. Návrh zmírňuje toto pravidlo tak, aby lépe odpovídalo prodloužení podpůrčí doby pro ošetřovné na celou dobu potřeby péče o dítě z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Umožňuje, aby se oprávněné osoby vystřídaly při péči vícekrát, přičemž počet
a způsob těchto vystřídání je neomezený.

Nárok na ošetřovné vznikne i při uzavření zařízení zabezpečujícího celodenní péči o zdravotně hendikepovaného člena společné domácnosti, a to bez věkového omezení.

Ošetřovné se bude vyplácet i v případě, že o uzavření zařízení z důvodu epidemie rozhodne sám zřizovatel.

- Jak si o ošetřovné zažádat?

Nárok na ošetřovné se v tomto případě uplatňuje na tiskopise Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření zařízení (ZDE případně na webu ČSSZ ZDE). Rodiče nemusí kvůli žádosti o ošetřovné chodit do zařízení