VÝUKA V PRVNÍM TÝDNU a PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19

Publikováno: 28.8.2020 Autor(ka): Eva Fiřtová

Vážení rodiče,

 1. září slavnostně zahájíme nový školní rok a pevně věřím, že bude probíhat bez komplikací a nebudeme se muset vrátit k distanční výuce.

  Pravidelné vyučování podle rozvrhu začíná 2. září.

 • 1. ročník – středa – 2 vyučovací hodiny, čtvrtek – 3 vyučovací hodiny, pátek 4 vyučovací hodiny
 • 2. – 5. ročník – 4 vyučovací hodiny – středa, od čtvrtka podle rozvrhu – bez odpoledního vyučování 
 • 6. – 9. ročník – 5 vyučovacích hodin - středa, od čtvrtka podle rozvrhu – bez odpoledního vyučování

 

Provoz školy se bude řídit manuálem provozu škol, který vydalo MŠMT /v plném znění v příloze/,

Vybrali jsme pro Vás několik základních informací.

 • není třeba potvrzení o bezinfekčnosti ani roušky pro žáky
 • neplatí žádná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do školy
 • pro třídy, skupiny, oddělení ŠD nejsou žádná závazná plošná omezení počtu žáků
 • škola nebude pořádat žádné sportovní soutěže a omezí kulturní akce
 • škola zajistí důkladný úklid, větrání a dezinfekci všech prostor, připomíná dětem hygienické zásady – především mytí a dezinfekci rukou

Rodiče a zákonné zástupce žádáme:

 • o poskytnutí nebo aktualizaci telefonního kontaktu a emailu třídnímu učiteli Vašeho dítěte
 • o omezení pobytu ve škole, nevstupujte do budovy školy, TU kontaktujte prostřednictvím emailu, telefonu
 • neposílejte do školy dítě, které vykazuje známky akutního onemocnění, pokud příznaky budou patrné, budeme Vás kontaktovat, abyste si jej v co nejkratší době vyzvedli a ihned telefonicky kontaktovali dětského lékaře, který rozhodne o dalším postupu

 

Škola bude poskytovat distanční vzdělávání při mimořádných opatřeních vyhlášených KHS nebo MZd  a v případě nařízené karantény, pokud bude znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků třídy. Prezenční výuka ostatních žáků v tomto případě také přechází na výuku distančním způsobem. Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

Prosím všechny rodiče o spolupráci a respektování pravidel a všem přeji klidný a příjemný školní rok bez mimořádných situací. 

Mgr. Eva Fiřtová, ředitelka školy

Přiložené soubory ke stažení