Organizace výuky od 4. 1. 2021

Publikováno: 30.12.2020 Autor(ka): Eva Fiřtová

Vážení rodiče, 

epidemiologická situace v naší zemi není dobrá, a tak podle rozhodnutí Vlády ČR ze dne 23.12. 2020 je opět zavedeno krizové opatření, kterým se omezuje osobní přítomnost žáků ve škole. 

Prezenční výuku budou mít od 4. 1. 2021 pouze děti z 1. a 2. ročníku, žáci z ostatních ročníků se budou vzdělávat distančně.

Sledujte prosím další zprávy na webu školy, o všech změnách Vás budeme informovat.

Základní informace k nástupu žáků 1. a 2. tříd do školy 4. 1. 2021

 

– hygienické a organizační pokyny

 • pravidelné větrání vnitřních prostorů o přestávce – 5 minut a uprostřed hodiny
 • umožněny individuální konzultace ve škole – vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník, může být přítomen zákonný zástupce
 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, třídní kolektivy se neslučují, nemělo by docházet ke kontaktu jednotlivých tříd – platí i pro ŠD
 • žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole /štít neodpovídá hygienickým požadavkům/
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti
 • vzdělávání může probíhat venku i mimo areál školy – doporučuje se zvýšený pobyt venku
 • školní jídelna je v provozu – nejvýše 4 děti u stolu, je nutné dodržovat rozestup mezi žáky různých tříd
 • nárok na oběd mají všichni žáci, obědvat ve školní jídelně mohou pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy/dle rozpisu od 11,30 do 13,00/
 • výdej obědů pro žáky v distanční výuce a ostatní strávníky/do jídlonosičů/od 11,00 – 11,30, pouze pro žáky v distanční výuce a zaměstnance 13,00 – 13,30
 • všichni žáci 1. a 2. tříd, kteří chodí na oběd / svačinu/, budou automaticky přihlášeni ke stravování
 • rozpis časů oběda pro jednotlivé třídy najdete na stránce třídy a školní družiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Oddělení školní družiny:

  1.A – Alena Podskalská

  1.B – Jaroslava Jungmannová

  1. C – Hana Košťálková

  2. A – Lenka Drsková

  2. B – Michaela Steigerová

  2. C – Renata Malá