Organizace prezenční výuky od 25. 5. 2020 – informace pro rodiče

Publikováno: 21.5.2020 Autor(ka): Eva Fiřtová

- ranní provoz

- sraz dětí před školou nejdříve v 7:45, každý žák půjde k paní učitelce- asistentce, podle čísla skupiny, do které byl zapsán /informaci dostanete od třídní učitelky emailem/

- první den odevzdají vyučujícímu čestné prohlášení a přihlášku

- po shromáždění všech dětí ve skupině odvádí vyučující děti do šatny, zde by měla být v daný okamžik pouze jedna skupina, všichni musí mít ústa zakrytá rouškou

/pokud zapomenete náhradní roušku, budou k dispozici/

- při vstupu do šatny si žáci vydezinfikují ruce, namátkově proběhne měření teploty

- při vstupu do třídy si umyjí ruce a použijí dezinfekci

- děti jsou stále v jedné skupině, daná skupina sídlí v jedné místnosti – třídě

- pokud dítě bude chybět, prosím omluvte jej emailem, telefonicky buď vyučujícímu skupiny, nebo TU

- na oběd děti odcházejí se svou skupinou – každá skupina musí obědvat samostatně, počítejte se zdržením, na obědy budeme chodit postupně již od 11:00

- vyučování končí v 11:40 

- všechny podrobnosti k organizaci výuky najdete v dokumentu "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/ 2020".

Prosíme zákonné zástupce o vyplnění přihlášky k výuce a u dětí, které budou zůstávat i odpoledne ve škole – čas odchodu a kdo dítě bude vyzvedávat! 

Děkujeme všem rodičům za spolupráci!!!!

Přiložené soubory ke stažení