Obnovení provozu školy od 18. 11. 2020

Publikováno: 12.11.2020 Autor(ka): Eva Fiřtová

Vážení rodiče, 

jak jste jistě zaznamenali ve sdělovacích prostředcích od 18. 11. 2020 se 1. a 2. ročníky vrací do školy k běžné prezenční výuce.

Děkujeme Vám za spolupráci při distanční výuce a věříme, že už se situace nebude opakovat. Sledujte prosím webové stránky školy, školní družiny a třídy Vašeho dítěte, kde budou postupně zveřejňovány všechny organizační informace, abychom zajistili klidný a bezproblémový návrat k běžné výuce.

Základní informace k nástupu žáků 1. a 2. tříd do školy 18. 11. 2020

 

– hygienické a organizační pokyny

 • pravidelné větrání vnitřních prostorů o přestávce – 5 minut a uprostřed hodiny
 • umožněny individuální konzultace ve škole – vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník, může být přítomen zákonný zástupce
 • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, třídní kolektivy se neslučují, nemělo by docházet ke kontaktu jednotlivých tříd – platí i pro ŠD
 • žáci i zaměstnanci mají povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole /štít neodpovídá hygienickým požadavkům/
 • je zakázán zpěv a sportovní činnosti
 • vzdělávání může probíhat venku i mimo areál školy – doporučuje se zvýšený pobyt venku
 • školní jídelna je v provozu – nejvýše 4 děti u stolu, je nutné dodržovat rozestup mezi žáky různých tříd
 • nárok na oběd mají všichni žáci, obědvat ve školní jídelně mohou pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy/dle rozpisu od 11,30 do 13,00/
 • výdej obědů pro žáky v distanční výuce a ostatní strávníky/do jídlonosičů/od 11,00 – 11,30, pouze pro žáky v distanční výuce a zaměstnance 13,00 – 13,30
 • všichni žáci 1. a 2. tříd, kteří chodí na oběd / svačinu/, budou automaticky přihlášeni ke stravování
 • rozpis časů oběda pro jednotlivé třídy najdete na stránce třídy a školní družiny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Oddělení školní družiny:

  1.A – Hana Košťálková

  1.B – Lenka Drsková

  1. C – Alena Podskalská

  2. A – Jaroslava Jungmannová

  2. B – Michaela Steigerová

  2. C – Renata Malá