Návrat žáků 2. st. do výuky

Publikováno: 7.5.2021 Autor(ka): Jitka Palanová

Od 3.5. 2021 (sudý týden)začne probíhat i prezenční výuka 6. a 7. roč. Žáci se budou testovat v pondělí ve čtvrtek, ve své třídě. Jestliže žák nebude přítomen v pondělí nebo ve čtvrtek, otestuje se v den příchodu do školy, a to na vrátnici. 

Od 10.5. (lichý týden) začne probíhat prezenční výuka 8. a 9. roč. Žáci se budou testovat v pondělí ve čtvrtek, ve své třídě. Jestliže žák nebude přítomen v pondělí nebo ve čtvrtek, otestuje se v den příchodu do školy, a to na vrátnici. 

Podrobnosti k nástupu do školy a k testování:

1. Výuky se může účastnit žák, který se nechá testovat a jeho test bude negativní. Žáci, kteří budou navštěvovat ranní ŠD, ŠK budou testováni po příchodu. Ostatní žáci budou testováni první vyučovací hodinu, nebo mohou být otestování po příchodu do školy svým zákonným zástupcem v tělocvičně školy.

2. Výuky se může účastnit také žák, který se prokáže negativním testem RT-PCR nebo negativním antigenním testem POC provedeným na odběrovém místě ne starším 48 hodin. Negativní RT-PCR ne starší než 48 hodin platí na celý týden, žák se může tedy testovat jen 1 x týdně.Zákonný zástupce může přinést pro své dítě antigenní test podle seznamu povoleného ministerstvem zdravotnictví, který najdete v příloze. Pokud svému dítěti přinesete vlastní test, musíte své dítě sami otestovat.  

3. Výuky se může účastnit také žák, který doloží, že neuplynulo více jak 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Potvrzení vystavuje dětský lékař. Po této době se žák bude muset testování podrobit. 

4. Do školy nesmí vstoupit žák s příznaky nachlazení.

5. Školní testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek.

6. Žáci a případně jejich zákonní zástupci mohou do budovy vstoupit pouze se zakrytými dýchacími cestami a to podle mimořádného opatření vlády z 6. 4. 2021:

"Všem osobám se s účinností ode dne 12. dubna 2021 do odvolání tohoto mimořádného
opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa),
kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující
minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační
účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95), zdravotnická
obličejová maska nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické
podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC, které brání šíření
kapének.."

Další podrobnosti najdete v příloze v dokumentu Manuál testování.

Hodiny tělesné výchovy budou probíhat dle rozvrhu ve venkovních prostorech, vezměte si cvičební úbor.

Odchody na obědy v sudý týden (2., 4., 6., 7. třídy a 5.A a 5.C)
     
Pondělí 11:40 2.B, 2.C
12:00 2.A, 7.A, 7.C
12:20 4.A, 4.B
12:40 5.A, 5.C, 6.C
13:20 6.A, 6.B
13:40 7.B
     
Úterý 11:40 2.A, 2.B
12:00 2.C, 7.B
12:20 4.A, 4.B
12:40 5.A, 5.C, 7.A
13:20 6.B, 6.C
13:40 6.A, 7.C
     
Středa 11:40 2.A, 2.B
12:00 2.C, 7.B
12:20 5.C, 4.B
12:40 5.A, 6.B, 7.C
13:00 7.A
13:10 4.A
13:40 6.A, 6.C
     
Čtvrtek 11:40 2.A, 2.B
12:00 2.C, 4.B
12:20 5.A 
12:40 4.A, 5.C, 6.A
13:20 7.A, 7.C
13:40 6.B, 6.C, 7.B
     
Pátek 11:30 5.A, 5.C
11:45 2.B, 4.B
12:00 2.C, 4.A
12:20 2.A, 
12:35 7.C
13:20 6.A, 6.B
13:40 6.C, 7.A, 7.B
Odchody na obědy v lichý týden (1., 3., 5.B, 8. a 9. třídy)
     
Pondělí 11:40 1.A, 1.B
12:00 1.C
12:20 3.A, 3.B
12:35 3.C, 5.B, 9.A
12:50 9.B
13:35 8.A, 8.B, 8.C
     
Úterý 11:40 1.B, 1.C
12:00 1.A
12:20 3.A, 3.B
12:35 3.C, 5.B
13:15 9.A, 9.B
13:35 8.A, 8.B, 8.C
     
Středa 11:40 1.A, 1.B
12:00 1.C
12:20 3.A, 3.B
12:35 3.C, 5.B
13:15 8.A, 8.B, 8.C
13:35 9.A, 9.B
     
Čtvrtek 11:40 1.A, 1.C
12:00 1.B
12:20 3.A, 3.B
12:35 3.C, 5.B, 8.A
12:50 8.B, 8.C, 9.A
13:00 9.B
     
Pátek 11:40 3.C, 5.B
12:00 3.A, 3.B
12:15 1.A, 1.B
12:35 1.C
13:15 8.A, 8.B
13:35 8.C, 9.A, 9.B
     

Přiložené soubory ke stažení