Mimořádný režim výuky

Publikováno: 11.3.2020 Autor(ka): Eva Fiřtová

Vážení rodiče, milí žáci!

Dnešním dnem začíná na naší škole mimořádný režim výuky. 

Na prvním stupni budou úkoly pro žáky s datem splnění uvedeny v týdenním plánu. Na druhém stupni se každý žák přihlásí 

prostřednictvím své školní googlové adresy a na google disku ZŠ Zdice - veřejné a ve složce náhradní vyučování najde pod označením své třídy zadání úkolů k samostatné práci v jednotlivých předmětech.

Věnujte uloženým úkolům a domácí přípravě plnou pozornost! Budeme je kontrolovat, některé budete odevzdávat průběžně, ostatní po skončení mimořádného režimu výuky.

Vaše případné dotazy Vám zodpoví emailem Vaši učitelé, odpovídat budou každý den od 9-12hodin.

Žádám všechny žáky o spolupráci a zodpovědné plnění úkolů!

Rodičům děkuji za spolupráci a kontrolu denní práce dětí.

Mgr. Eva Fiřtová, ředitelka školy