Informace pro školy a školská zařízení s účinností od 22.11. 2021

Publikováno: 22.11.2021 Autor(ka): Eva Fiřtová

Dne 18. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví k:
• povinnému testování zaměstnanců – včetně zaměstnanců škol,
• testování ve školách i v dalších termínech od 6. 12. 2021,
• úpravě pravidel pro možnost testování obyvatel, a
• pravidlům pro maloobchod, služby a volnočasové aktivity.
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 19. 11. 2021 k testování dětí v přípravných
třídách, žáků v základních školách, středních školách a konzervatořích stanovuje následující:
Preventivní testování dětí a žáků ve školách bude plošně pokračovat i po 29. listopadu 2021. Další
testování se tedy provede 6. prosince 2021 a pak následně každé pondělí. V této chvíli není určeno
konkrétní datum konce testování. Pokud nebude prvním vyučovacím dnem v týdnu pondělí,
provede se preventivní testování první vyučovací den v týdnu.
• Pravidla pro testování zůstávají stále stejná, nadále se testování týká pouze přípravných tříd,
základních, středních škol a konzervatoří. Uplatňuje se tedy i nadále manuál k testování (ZDE).
• Jedinou změnou je přesun režimu testování zaměstnanců škol již od 22. 11. pod obecný režim,
který popisujeme níže.
Bližší informace najdete v příloze.

Přiložené soubory ke stažení