Informace pro školy a školská zařízení k testování 8. a 15. listopadu 2021

Publikováno: 3.11.2021 Autor(ka): Eva Fiřtová

Vážení rodiče,

dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví , ze kterého
vyplývá, že na území vybraných okresů proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění
covid-19, a to dětí v přípravných třídách základních škol a přípravných stupních základních škol speciálních,
žáků základních škol a žáků v denní formě vzdělávání ve středních školách a konzervatořích.
Screeningové testování se týká škol, které mají místo poskytování vzdělávání v některém z následujících okresů:
• v hlavním městě Praze a okresech Beroun, Kolín, Praha-západ, Praha-východ, Strakonice, Český
Krumlov, Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Rokycany, Louny, Olomouc, Šumperk, Jihlava, Blansko,
Brno-město, Vyškov, Frýdek-Místek, Nový Jičín, Kroměříž, Vsetín a Zlín
a to s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení. Více informací ke screeningovému testování
naleznete zde.
Školám v těchto okresech budou poskytnuty (prostřednictvím ORP či jiným, v místě obvyklým způsobem) testy
ze zásob MŠMT (testy SEJOY). 

Jak to bude v ZŠ Zdice

  • děti se budou testovat ve svých třídách hned po příchodu do školy
  • pokud chcete své dítě testovat sami, máte možnost jej otestovat na recepci školy od 7,15

 

Testování nepodstupují děti a žáci, kteří splní podmínky stanovené pro bezinfekčnost po očkování (14 dnů
po plně dokončeném očkování) nebo po prodělaném onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního
pozitivního testu na covid-19), případně dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného
v odběrovém místě.

Pokud se dítě nebo žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale
za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích
cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení apod.). Uvedená opatření budou v platnosti po
dobu trvání screeningového testování.

Screeningové testování stanovených skupin dětí a žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření
Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost.