Informace pro rodiče – začínáme nový školní rok 2021/22.

Publikováno: 24.8.2021 Autor(ka): Eva Fiřtová

Vážení rodiče,

 začínáme  nový školní rok, doufejme, že klidnější a méně náročný, než byl školní rok minulý.

K tomu, aby takový nastávající školní rok byl, musíme splnit několik povinností, které nám MŠMT A MZd předepsaly. První je tzv. screeningové testování.

Naše škola bude opět používat antigenní testy, se kterými už děti mají svoji zkušenost.

Screeningové testování proběhne ve dnech 1. září, 6. září, 9. září. / v prvních třídách testování proběhne 2. září/

Rodiče žáků prvních tříd se mohou jít podívat 1. září na 15 minut do třídy, podmínkou je respirátor. /prosíme pouze rodiče/

Jinak prosíme rodiče prvňáčků i ostatních žáků, aby nevstupovali do budovy školy.

Zápis do školní družiny – 31. 8. a 1.9. – před tělocvičnou školy 10:00 - 16:00.

 

Žáci i všechny osoby ve škole jsou povinni ve společných prostorách nosit ochranu úst – žáci zdravotnickou roušku, dospělí respirátor.

Testování a jeho průběh

  • Testovat se bude antigenními testy GENRUI https://testovani.edu.cz,
  • testování se neúčastní žáci, kteří předloží:
  1. potvrzení o řádně ukončeném očkování /14 dnů po ukončení/
  2. potvrzení o tom, že neuběhlo 180 dní od prvního pozitivního testu - prodělání nemoci covid 19
  3. potvrzení o negativním výsledku testu z odběrového místa – /antigenní test ne starší než 72 hodin, PCR ne starší než 7 dnů/

V případě, že se dítě nebo žák odmítne testovat, nosí po celou dobu stanovenou ochranu dýchacích cest, tj. respirátor nebo roušku.

Zákonní zástupci žáků 1. až 3. ročníku mohou své děti otestovat před vyučováním ve školním testovacím středisku v tělocvičně školy. Děti navštěvující školní družinu se testují až ve své třídě.

Pozitivní test

dítě čeká na svého zákonného zástupce v izolační místnosti pod dohledem pracovníka školy, zákonní zástupci obdrží potvrzení o pozitivním výsledku testu a telefonicky kontaktují lékaře dítěte.

  • v případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných, vztahují se následující kroky izolace a opuštění vyučování na všechny děti, které byly s pozitivním žákem v kontaktu
  • dítě se může vrátit do výuky po negativním PCR testu – rodiče neprodleně informují školu o výsledku testu

Vážení rodiče,

všechny podrobnosti týkající se testování a provozu školy najdete v přiloženém manuálu, věřím, že screeningové testování bude ve všech případech negativní a školní rok se rozběhne v klidu i se všemi zájmovými aktivitami. Děkujeme za spolupráci a za to, že poskytnete třídním učitelům všechny důležité informace, především mailové adresy a telefonní čísla – pokud jste měli v posledních měsících jakoukoli změnu.

Děkuji a těším se na spolupráci. 

Mgr. Eva Fiřtová, ředitelka školy

Přiložené soubory ke stažení