Informace o zvýšení příspěvku na SRPŠ

Publikováno: 14.2.2023 Autor(ka): Pavla Jeránková

Vážení rodiče,

dne 7. 11. 2022 proběhla schůze Spolku rodičů a přátel školy ZŠ Zdice, kde bylo jednomyslně odsouhlaseno zvýšení příspěvku na SRPŠ.

A to, 200 Kč v říjnu a 200 Kč v únoru (viz zápis ze schůze spolku). Toto navýšení se týká již letošního školního roku. Třídní učitelé Vás budou nyní informovat o úhradě. 

Důvodem, proč jsme se rozhodli příspěvky zvyšovat, je navyšování cen papíru, tonerů a jiných produktů. Dětem jsou z příspěvků hrazené odměny a cestovné na soutěže, nákupy knih aj. 

Děkujeme Vám, že nám pomáháte v této nelehké době. Vážíme si Vaší pomoci.

Za Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Zdice,

Michaela Hatinová