Informace k testování v termínech 22. a 29. listopadu 2021

Publikováno: 17.11.2021 Autor(ka): Eva Fiřtová

Vážení rodiče,

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva
zdravotnictví ZDE, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech
22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19, a to na všech školách zapsaných do
školského rejstříku, s výjimkou škol zřizovaných Ministerstvem spravedlnosti, škol zřízených při zařízení
pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy a základních škol při zdravotnickém zařízení.

Obecně pár informací k samotnému testování:
• Screeningové testování bude tedy probíhá na všech školách po celé ČR včetně těch škol, které
mají místo poskytování vzdělávání v těch okresech, ve kterých již screeningové testování
probíhalo
• Testování proběhne ve dvou termínech - 22. a 29. 11. 2021
• Testování bude probíhat na stejném principu jako testování, které proběhlo v září s tím
rozdílem, že se testuje pouze v pondělí (nebo první den příchodu do školy, pokud není dítě nebo
žák v pondělí přítomen), nebude tedy docházet automaticky k odchodu celé třídy do karantény
v případě pozitivního testu, ale tuto situaci bude řešit místně příslušná KHS
• Testovat se bude antigenními testy, které budou standartně distribuovány školám (viz níže),
na PCR testování nebude v tomto případě poskytován příspěvek ze státního rozpočtu
Testování není bariérové, proto pokud se děti, žáci nebo zaměstnanci neprokáží OTN, mohou se
prezenčního vzdělávání účastnit, pokud budou po celou dobu pobytu ve škole nebo školském
zařízení nosit příslušnou ochranu úst a nosu (zaměstnanci jsou povinni v tomto případě nosit
ochranu úst a nosu i ve venkovních prostorech)
o Výjimky z povinnosti jsou stejné jako v září (např. ze zdravotní důvody potvrzené
lékařem, při činnosti jejíž charakter to neumožňuje)

Školám v těchto okresech budou poskytnuty (prostřednictvím ORP či jiným, v místě obvyklým způsobem) testy
ze zásob MŠMT (testy SEJOY). 

Jak to bude v ZŠ Zdice

  • děti se budou testovat ve svých třídách hned po příchodu do školy
  • pokud chcete své dítě testovat sami, máte možnost jej otestovat na recepci školy od 7,15