Informace k provozu škol a školských zařízení od 22. března 2021 do 28. března 2021

Publikováno: 22.3.2021 Autor(ka): Eva Fiřtová

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:
vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 18. března 2021 přijala krizové opatření, kterým
prodloužila účinnost předchozího krizového opatření č. 200 ze dne 26. února 2021, do 28. března se tedy prodlužuje dosavadní stav a pokračuje se v dosavadním režimu.

 • dále se do 28. března prodlužuje účinnost krizového opatření č. 212 ze dne 26. února 2021, ve znění krizového
  opatření č. 292 ze dne 15. března 2021, kterým se hejtmanům a primátorovi hlavního
  města Prahy nařizuje určit školu nebo školské zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku
  od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci vybraných profesí nezbytných pro chod státu (tzv.
  „určené školy“). Vláda zároveň dne 18. března 2021
  o rozhodla o pravidelném testování zaměstnanců na přítomnost viru COVID-19 v určených školách (týká
  se pedagogických i nepedagogických zaměstnanců přítomných v určené škole); určené školy jsou
  povinné nejpozději od 23. března zajistit pro své zaměstnance testy na přítomnost viru COVID-19 a
  vyzvat je, aby testy podstoupili; nejpozději od 30. března pak smí umožnit přítomnost na pracovišti
  pouze zaměstnancům, kteří test v posledních 7 dnech podstoupili
  uvolnila pro pravidelné testování zaměstnanců v určených školách potřebné množství antigenních
  testů, které budou distribuovány prostřednictvím Ministerstva vnitra a krajů.
 • bylo upraveno krizové opatření zakazující všem osobám opustit území okresu nebo hlavního města Prahy tak,
  že byla výslovně upravena výjimka ze zákazu pro nezbytné cesty za účelem zajištění péče o děti a výkonu práva
  na udržování osobního styku mezi rodiči a nezletilými dětmi, včetně zajištění nezbytného doprovodu
  nezletilého dítěte při cestě za účelem osobního styku s rodičem a cesty za účelem návštěvy dítěte v náhradní
  rodinné péči nebo ústavní nebo ochranné výchově osobou blízkou.