Informace k otevření školy 25.5. 2020 - 1. stupeň

Publikováno: 6.5.2020 Autor(ka): David Bečvář

Vážení rodiče,

podle harmonogramu vlády http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi se pro žáky 1. stupně 25. 5. 2020 otevřou základní školy.

Jak to bude vypadat v ZŠ Zdice?

Podle počtu závazně přihlášených žáků se bude řídit počet otevřených skupin po 15 dětech. Pokud by skupin bylo více, než je místností na 1. stupni v Žižkově ulici, část dětí bychom přemístili do budovy 2.stupně v Komenského ulici.

Dále počítáme s tím, že třídní učitelé povedou podle nastaveného sytému výuku na dálku, s dětmi ve škole budou paní asistentky a paní vychovatelky. Pokud bude zájem větší, než očekáváme, vyučovat budou třídní učitelky nebo učitelé bez třídnictví.

Provoz ranní družiny nebude z hygienických důvodů možný, budova bude otevřena v 7:45, děti se budou scházet se svojí paní asistentkou na určeném místě a po skupinách budou odcházet do šatny a do své určené třídy.

Vyučování s paní asistentkou /podle pokynů vyučujících zveřejněných na stránkách třídy/ bude do 11:40. Po jeho skončení se skupiny budou střídat ve školní jídelně, děti bude přebírat jiná paní učitelka nebo paní vychovatelka ze školní družiny, nebo odcházejí domů. Provoz školy končí v 15:30.

Prosím všechny rodiče o vyplnění dotazníku, zda dítě do školy nastoupí. Vyplňte nejpozději do 18.5. 2020.

Při příchodu do školy je třeba odevzdat čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem /je možné poslat podepsaný scan na adresu zs.zdice@zszdice.cz /.

 

Hygienická  pravidla provozu školy

 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům.
 • Pedagogové odvedou žáky do tříd po skupinách, aby nedocházelo ke kontaktu mezi skupinami.
 • Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
 • Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 • Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
 • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
 • Škola organizuje provoz v šatnách, případně místech určených k odložení svrchního oděvu a přezutí tak, aby se zamezilo setkávání žáků z různých skupin.

 

 • Neprodleně po přezutí, popřípadě po příchodu do třídy, musí každý použít dezinfekci na ruce.
 • Doporučuje se i předchozí umytí rukou (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
 • Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
 • V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
 • Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.
 • Žáci si po každém vzdělávacím bloku vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě.
 • V každé třídě je nezbytné často větrat (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).
 • Škola vede evidenci o docházce žáků do školy.

 

 

Podrobná pravidla provozu školy najdete v příloze.

Přiložené soubory ke stažení