Prosba o spolupráci

Publikováno: 17.3.2020 Autor(ka): Eva Fiřtová

 

Vážení rodiče

víme, že Vaše zátěž je v této krizové situaci obzvlášť velká, přesto bychom vás chtěli poprosit o spolupráci při domácí přípravě dětí. Je nám jasné, že možná všechny úkoly děti nestihnou, ale vše jistě v budoucnu doženou. 

Během následujícího období doporučujeme:

Pravidelný denní režim

Doporučujeme rodičům, aby společně se svými dětmi stanovili pravidelný denní řád v pracovních dnech týdnu. Tento řád by měl zahrnovat zejména pevné časové rozmezí, ve kterém se žáci budou věnovat plnění zadaných školních úkolů. Dodržování pravidelného režimu je pro děti důležité, včetně ranního vstávání a nočního klidu. Prosím, nenechávejte děti vzhůru do pozdních nočních hodin a nenechávejte je spát do oběda. Do denního rozvrhu zařaďte pravidelné přestávky, odpočinek, pomoc s chodem domácnosti, a v souladu s vašimi možnostmi a vládním ustanovením také čas strávený na čerstvém vzduchu.

Pracovní prostor pro vaše dítě

Rodiče by měli dětem zajistit vhodný prostor, ve kterém budou pravidelně pracovat, a ve kterém budou mít na svou práci klid. Zvažte prosím, zda je místo, kde vaše dítě vypracovává klasické domácí úkoly, vhodné pro současnou rozsáhlejší denní práci. Raději než zavřené ve svém pokoji, by měly děti pracovat ve společné místnosti, aby je nerozptylovala možnost hrát počítačové hry nebo surfovat na internetu. 

Nástroje ke studiu

Domácí úkoly, zejména pro žáky druhého stupně, jsou zadávány prostřednictvím google disku. Učitelé budou používat odkazy na různé internetové platformy a výukové programy. Způsob výuky na dálku vyžaduje, aby vaše dítě mělo přístup na internet. V případě jakýchkoliv problémů nebo nejasností, kontaktujte učitele.

Strach a obavy

Rodiče by si měli uvědomit, že jejich děti zažívají poprvé situaci, kdy se musí novou látku učit na dálku, a kdy je velká zodpovědnost za studium přesunuta na ně samotné. A to z externích důvodů, které nikdo z nás nemůže ovlivnit. Nejistota, ztráta pravidelného režimu a kontaktu s kamarády mohou vyústit v různé typy emocí jako je nevysvětlitelná úzkost, strach nebo dokonce vztek. Respektujte právo vašeho dítěte na projevení těchto emocí a snažte se mu poskytnout jistotu a stabilitu. Přestože to nemusí být jednoduché, nepřenášejte své obavy a stres na děti!

Děkujeme za spolupráci!!

                                                                       vedení školy