Zájmové kroužky

Nepovinné předměty, zájmové kurzy a kroužky organizované školou
školní rok 2018/2019

Jméno vyučujícího

Název aktivity

Den

Čas

Učebna

 Taťána Houdková

Anglický jazyk

Út

12:15 – 13:00

1. B

 Vodičková Kristýna

Anglický jazyk

Čt

12:15–  13:00

1. A

 Mitchell Eva

Anglický jazyk

Út

12:00 – 12:45

2. B, 2. A

 

       

Mirka Lodeová, T. Lukešová

Pěvecký sbor

ČT

13:35 – 15:15

4. B

M. Lodeová A. Matějková

Gymnatlon 2. roč.

PO

12:40 – 13:25

TV

Anna Geroldová

Sportovní výchova 1. st.

PO

13:00 – 13:45

TV

Jan Obleser

Sportovní výchova 2. st.

12:40 – 13:25

TV

Vodičková Kristýna, Anna Geroldová

Sportovní výchova 1. st. 12:OO - 13.00 TV

 

     

 

Družina

L. Drsková

 

 Flétna

 

Začátečníci  st- 15.00 – 15.30
Pokročilí čt –14.30 – 15.10

4. odd. ŠD

Družina

H. Košťálková

 

Taneční kroužek 1. st.

 

 

14.00 – 14.45

 

tělocvična

p. Kasl

Rybářský kroužek

ČT

15.30 – 16.30

2. st.

 

       

 

 

 

 

Kalendář akcí