Týdenní plán rozvržení zájmových činností

Mgr. Michaela Steigerová - 5. oddělení 

 

 

 

 

Pondělí:     14:00 – 15:00      ZČ výtvarná

 

Úterý:        13:15 – 14:45      ZČ sportovní

 

Středa:       14:00 – 15:00      ZČ vlastivědná a přírodovědná

 

Čtvrtek:     14:00 – 15:00      ZČ pracovní

 

Pátek:        13:00 – 14:00      MPP hry

 

 

KAŽDÝ DEN         - Zájmová činnost odpočinková: čtení knih, časopisů, komunitní kruhy,  poslech hudby, společné hry a soutěže, deskové hry, konstruktivní hry,                                  stavebnice, individuální činnosti dle zájmu dětí

                             - Dle počasí: pobyt v areálu školy, vycházky, školní hřiště

                             - Možnost dopomoci s domácími úkolyKalendář akcí