Školní dokumenty - ke stažení

školní řád: http://www.zszdice.cz/files/items/59/files/skolni_rad.pdf

pravidla hodnocení: http://www.zszdice.cz/files/items/59/files/pravidla_hodnoceni.pdf

Školní vzdělávací program: http://www.zszdice.cz/files/items/59/files/svp_2019-2020.pdf

Preventicní program: https://www.zszdice.cz/files/items/59/files/pp_2019-2020.pdf

Roční plán preventivního programu: http://www.zszdice.cz/files/items/59/files/rocni_pp_2019-2020.pdf

 - Vnitřní řád školní družiny

 - Vnitřní řád školního klubu

      -  Příloha č.1 k ŠVP - standardy RVP ZV: http://www.nuv.cz/t/zarazeni-standardu-do-rvp-zv

      - Příloha č.2 ke Školnímu vzdělávacímu programu

 - Vnitřní řád školní jídelny

 - GDPR  ( - Informace o pužívání fotografií)

 - Storno podmínky pro vícedenní akce pořádané ZŠ Zdice

 - Žádost o přijetí žáka do základního vzdělávání

 - Žádost o přijetí žáka do ZŠ Zdice

 - Žádost o odhlášení žáka ze ZŠ Zdice

 - Žádost rodičů - změna povinně volitelného předmětu

 - Žádost rodičů - uvolnění z nepovinného předmětu

 - Žádost o slovní hodnocení v předmětu

 - Žádost o odklad povinné školní docházky

 - Přihláška ke stravování do školní jídelny

 - Zdravotní prohlášení

 - Posudek o zdravotní způsobilosti

 - Žádost o uvolnění z předmětu

 - Žádost o uvolnění žáka z výuky

Výroční zpráva o činnosti ve školním roce 2018/2019: http://www.zszdice.cz/files/items/59/files/vyrocni_zprava_2018-2019.pdf

 - Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/2018

 - Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017

 - Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/2016

 - Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

 - Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

 - Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

 - Inspekční zpráva (2013)

 - Inspekční zpráva (2007)

 - Inspekční zpráva (2002)

 

 

 

Přiložené soubory:

Kalendář akcí