Školní dokumenty - ke stažení

 

 

 - Školní řád +  - Pravidla pro hodnocení žáků

 - Vnitřní řád školní družiny

 - Vnitřní řád školního klubu

 - Školní vzdělávací program

      -  Příloha č.1 k ŠVP - standardy RVP ZV: http://www.nuv.cz/t/zarazeni-standardu-do-rvp-zv

      - Příloha č.2 ke Školnímu vzdělávacímu programu

 - Vnitřní řád školní jídelny

 - GDPR  ( - Informace o pužívání fotografií)

 - Preventivní program

      - Preventivní program - roční plán

 - Storno podmínky pro vícedenní akce pořádané ZŠ Zdice

 - Žádost o přijetí žáka do základního vzdělávání

 - Žádost o přijetí žáka do ZŠ Zdice

 - Žádost o odhlášení žáka ze ZŠ Zdice

 - Žádost rodičů - změna povinně volitelného předmětu

 - Žádost rodičů - uvolnění z nepovinného předmětu

 - Žádost o slovní hodnocení v předmětu

 - Žádost o odklad povinné školní docházky

 - Přihláška ke stravování do školní jídelny

 - Zdravotní prohlášení

 - Posudek o zdravotní způsobilosti

 - Žádost o uvolnění z předmětu

 - Žádost o uvolnění žáka z výuky

 - Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/2018

 - Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2016/2017

 - Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2015/2016

 - Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2014/2015

 - Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/2014

 - Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2012/2013

 - Inspekční zpráva (2013)

 - Inspekční zpráva (2007)

 - Inspekční zpráva (2002)

 

 

 

Kalendář akcí

Čtvrtek 24.10.
Branné dny
08:00 - 13:00

Pátek 25.10.
Branné dny
08:00 - 13:00

Úterý 29.10.

Středa 30.10.

Úterý 5.11.
Planetárium Praha 4. AB
07:30 - 13:00

Pondělí 11.11.

Úterý 12.11.

Středa 13.11.

Čtvrtek 14.11.

Pátek 15.11.

Sobota 16.11.

Neděle 17.11.

Pondělí 18.11.

Úterý 19.11.

Středa 20.11.

Čtvrtek 21.11.