Podpora šitá škole na míru

Nedílnou součástí projektu Pomáháme školám k úspěchu v modelových školách je i vytváření Plánu pedagogického rozvoje školy (PPRŠ).

Plán pedagogického rozvoje školy vychází z autoevaluce současného stavu klíčových oblastí života školy a stanovuje rozvojové priority, na kterých mají pedagogové v plánu po celý školní rok pracovat, aby dokázali účinně vyučovat každého svého žáka.

Na aktivity popsané v PPRŠ může škola čerpat prostředky z projektu Pomáháme školám k úspěchu. Škola si tak prostřednictvím PPRŠ zároveň definuje i vlastní objednávku podpory směrem k projektu, která z jejího pohledu účinně povede ke zlepšení kvality výuky ve škole.

Na každý školní rok bude PPRŠ po předchozím vyhodnocení inovován, abychom mohli reagovat na aktuální i dlouhodobé rozvojové potřeby školy.

Prioritou pro naši školu pro školní rok 2013/2014 byly aktivní metody učení a zkvalitnění procesů výuky.

Prioritou školy pro školní rok 2014 až 2016 bylo pracovat s potřebami žáků, podněcovat jejich vnitřní motivaci a usilovat o partnerskou komunikaci.

Ve školním roce 2015/2016 se někteří učitelé začali věnovat kooperativnímu učení a formativnímu hodnocení. V prvních ročnících jsme přešli na slovní hodnocení ve všech předmětech.

 

Spolu s rozvojem pedagogické kvality ve škole jako celku je věnována pozornost i profesnímu rozvoji každého z pedagogů. Každoročně si proto také každý učitel zpracovává svůj Plán osobního pedagogického rozvoje (POPR), v němž si stanovuje rozvojové priority pro vlastní pedagogickou práci. Při jeho realizaci může spolupracovat např. se školní pedagogickou konzultantkou nebo využívat další projektovou podporu.

Kalendář akcí

Čtvrtek 24.10.
Branné dny
08:00 - 13:00

Pátek 25.10.
Branné dny
08:00 - 13:00

Úterý 29.10.

Středa 30.10.

Úterý 5.11.
Planetárium Praha 4. AB
07:30 - 13:00

Pondělí 11.11.

Úterý 12.11.

Středa 13.11.

Čtvrtek 14.11.

Pátek 15.11.

Sobota 16.11.

Neděle 17.11.

Pondělí 18.11.

Úterý 19.11.

Středa 20.11.

Čtvrtek 21.11.