Zápis do 1. roč.

Publikováno: 8.3.2021 Autor(ka): Jitka Palanová

Vážení rodiče,

zápis do 1. roč. na škol. rok 2021/2022 proběhne od 1. - 30. 4. 2021. Pokud nenastane příznivější situace, zápis proběhne bez přítomnosti dětí.

Kritéria pro přijetí:

K povinné školní docházce do Základní školy Zdice, okres Beroun od školního roku 2021/2022 budou přednostně přijaty děti s trvalým bydlištěm ve Zdicích a ze spádových obcí školy: Černína, Knížkovic, Bavoryně, Chodouně a Stašova. Počítáme s otevřením třech prvních tříd a přijetím 75 žáků. 

 

Máte tři možnosti:

1. zapsat dítě od 1. 4. - 30. 4. 2021 elektronicky a podepsanou doplněnou žádost, která Vám přijde na email spolu potvrzením přihlášení dítěte, zašlete podepsanou poštou (rozhodující je datum podání na poštu), případně ji odevzdejte na vrátnici nové budovy ZŠ Zdice proti potvrzení. 

ZŠ Zdice elektronická přihláška:

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zszdice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=683

2. od 1. 4. - 30. 4. 2021 zapsat dítě elektronicky (viz link u bodu 1) a poslat přihlášku do datové schránky školy.

Adresa: x2fmuk3

3. od 1. 4. - 30. 4. 2021 zapsat dítě elektronicky (viz link u bodu 1) a vyplnit žádost o přijetí do základního vzdělávání, kterou najdete v příloze, a zaslat ji poštou, mailem s elektornickým podpisem nebo ji odevzdat na vrátnici nové budovy ZŠ Zdice, proti potvrzení. 

Pokud budete žádat odklad školní docházky je postup stejný. Do 30. 4. 2021 vyplňte elektronickou přihlášku, zaškrtněte políčko žádám o odklad, tiskopis odkladu vám přijde mailem. Nebo vyplňte žádost o odklad školní docházky, kterou najdete zde v příloze. Nutné je přiložit doporučení odkladu od PPP a potvrzení od pediatra nebo klinického psychologa a to do 15. 6. 2021.

Upozornění - k přihlášce prosím přiložte kopii rodného listu. Přihláška je k dispozici i na vrátnici nové budovy ZŠ. Prosíme, od těchto dokumentů si pokud možno vytvořte kopii. 

Vážení zákonní zástupci, prosíme, zeptejte se paní učitelek MŠ, zda je vaše dítě zralé pro školní docházku. Pokud mu mateřskou školou bude doporučen odklad, nebo vy sami si myslíte, že by vaše dítě zatím školní docházku zvládalo s potížemi, neváhejte se s dítětem objednat do PPP. Ochráníte tak své dítě od pocitů školní neúspěšnosti!

V případě dotazů se obraťte na zástupkyni ředitelky školy pro 1. st.  Mgr. Jitku Palanovou.

tel: 777796911, email: jitka.palanova@zszdice.cz

Přiložené soubory ke stažení