Zápis do 1. roč.

Publikováno: 20.3.2020 Autor(ka): Jitka Palanová

Vážení rodiče,

zápis do 1. roč. na škol. rok 2020/2021 proběhne od 1. - 30. 4. 2020 bez přítomnosti dětí.

Kritéria pro přijetí:

K povinné školní docházce do Základní školy Zdice, okres Beroun od školního roku 2020/2021 budou přednostně přijaty děti s trvalým bydlištěm ve Zdicích, Černíně, Knížkovicích, Bavoryni, Chodouni a Stašově. Celkový počet přijatých žáků závisí na současné kapacitě školy, kterou nelze překročit. (580 žáků)

 

Máte tři možnosti:

1. zapsat dítě od 1. 4. - 30. 4. 2020 elektronicky a podepsanou doplněnou žádost, která Vám přijde na email spolu potvrzením přihlášení dítěte, zašlete poštou, mailem, případně ji vhodíte do schránky 1. st. ZŠ, email: ilona.stejskalova@zszdice.cz

ZŠ Zdice elektronická přihláška: 

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zszdice/KWE015_PrihlaskaZS.aspx#

2. od 1. 4. - 30. 4. 2020 vyplnit žádost o přijetí do základního vzděláváni, kterou najdete v příloze, a zaslat ji poštou, případně ji vhodit do schránky ZŠ Zdice. Pokud nemůžete žádost o přijetí do základního vzdělávání vytisknout, najdete ji od dubna na Vašem městském úřadě. 

3. do 30. 6. 2020 vyplnit žádost o odklad školní docházky, který najdete v příloze, a spolu s doporučením odkladu od PPP a potvrzením od pediatra jej zaslat poštou, případně ho vhodit do schránky ZŠ Zdice. Pokud nemůžete žádost o odklad školní docházky vytisknout, najdete jej od dubna na Vašem městském úřadě. Prosíme, od těchto dokumentů si vytvořte kopii. 

Vážení zákonní zástupci, prosíme, zeptejte se paní učitelek MŠ, zda je vaše dítě zralé pro školní docházku. Pokud mu mateřskou školou bude doporučen odklad, nebo vy sami si myslíte, že by vaše dítě zatím školní docházku zvládalo s potížemi, neváhejte se s dítětem objednat do PPP. Termín podání odkladu bude prodloužen. Ochráníte tak své dítě od pocitů školní neúspěšnosti!

Odkaz na stránky MŠMT k zápisu:

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021  

V případě dotazů se obraťte na zástupkyni ředitelky školy pro 1. st.  Mgr. Jitku Palanovou.

tel: 777796911, email: jitka.palanova@zszdice.cz

Přiložené soubory ke stažení