Provoz školy a péče o děti rodičů - zaměstnanců vybraných profesí od 12. dubna 2021

Publikováno: 13.4.2021 Autor(ka): Eva Fiřtová

Vážení rodiče, 

pokud v době distanční výuky Vašeho dítěte potřebujete zajistit jeho dohled a vykonáváte jednu z níže uvedených profesí, nabízíme Vám pro Vašeho syna - dceru pobyt ve školním klubu. Zde se může připojit k výuce on - line pod dohledem paní vychovatelky. Provoz školního klubu je zatím stanoven od 7,30 do 14,00 hodin, podle potřeby jej můžeme přizpůsobit Vašim požadavkům po předchozí domluvě.

 

 

Pro řešení péče o děti zaměstnanců vybraných profesí platí: v mateřských školách, školních družinách a
školních klubech se umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání dětem mateřských škol v mateřské škole
a žákům 1. stupně základních škol ve školní družině nebo školním klubu, jejichž zákonní zástupci jsou
▪ zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
▪ pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole,
školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola
dvouletá, nebo
▪ pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
▪ zaměstnanci bezpečnostních sborů,
▪ příslušníci ozbrojených sil,
▪ zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
▪ zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
▪ zaměstnanci Úřadu práce České republiky,
▪ zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
▪ zaměstnanci Finanční správy České republiky.