Pro rodiče deváťáků

Publikováno: 30.10.2020 Autor(ka): Eva Fiřtová

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

 

         v září jsem vám zasílala informace o brožuře „Kam po devítce“, určené rodičům žáků z 9.tříd. V době, kdy je školství opět na nějakou (neznámou) dobu převedeno do online formy, chci těmto rodičům nabídnout pomoc - a to prostřednictvím pravidlených newsletterů.

 

Rodiče v nich mohou najít například informaci o tom, že až do 2. listopadu je zdarma možná registrace do online kurzu "Příprava na jednotnou přijímací zkoušku na SŠ z matematiky (zaměřeného na skutečné pochopení jednotivých témat) " viz odkaz 

https://www.h-edu.cz/…110

 

Další zajímavostí, o které mnozí rodiče dosud nevědí je, že v letošním školním roce SE RUŠÍ hodnocení vysvědčení ze 2 pololetí 8.třídy v přihláškách na SŠ (konkrétně "Na základě ustanovení § 5 vyhlášky č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2, nelze v rámci kritérií přijímacího řízení ve školním roce 2020/2021 hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. viz věstník MŠMT č.5/2020 str. 13 https://www.msmt.cz/…020 )

 

Věřím, že průběžné informace podobného charakteru mohou být rodičům i jejich deváťákům užitečné. K jejich zasílání se lze zaregistrovat na www.kampodevitce.cz 

 

Pokud vás zajímá, co vše newslettery obsahují, mohu vám některý z již "vydaných" na vyžádání zaslat do vašeho e-mailu.

 

Registrace i zasílání informací je zdarma.

 

V někerých případech se bohužel k odběru newsletterů přihlásili pouze výchovní poradci a informace o možnosti pravidelných newsletterů k rodičům vůbec nedoputovala, což je z mého pohledu velká škoda, protože informace v newsletterech jsou určeny právě rodičům, včetně poradenství, jak mohou rodiče při výběru budoucího povolání či školy se svým dětmi "spolupracovat" v klidu domácího prostředí.

 

Budete-li mít k průvodci nebo k čemukoli jinému nějaký dotaz, tak se mne neváhejte zeptat, ráda vám odpovím.

 

S přáním, aby se situace brzo vrátila k normálu a my všichni jsme nastávající dny zvládli ve zdraví

 

Pavla Lopatková

 

E-mail: pruvodce@kampodevitce.cz, tel: 732 865 378

www.kampodevitce.cz