Odpovědi na otázky rodičů týkající se testování

Publikováno: 9.4.2021 Autor(ka): Jitka Palanová

Milí rodiče, pokusili jsme se odpovědět na Vaše dotazy.

Otázka: Mohu si přinést svůj antigenní test?

Odpověď: Zákonný zástupce může přinést pro své dítě antigenní test podle seznamu povoleného ministerstvem zdravotnictví, který najdete v příloze. Pokud svému dítěti přinesete vlastní test, musíte své dítě sami otestovat. Zároveň odevzdáte soupis povolených testů se jménem dítěte a barevně vyznačeným typem testu. Za to děkujeme!

Pozn.: Byl nám poskytnut seznam 50–ti testů. Existuje ještě jeden seznam a to s 800 schválenými testy – zatím nemáme představu, jak bychom v tomhle seznamu test hledali. ;-)

Otázka: Pokud jsem nenahlásil dětskému lékaři, že mělo dítě pozitivní test PCR, a nemohu tedy donést potvrzení od dětského lékaře, že je to doba kratší než 90 dnů, bude stačit SMS nebo mail z odběrového místa?

Odpověď: Ano, přepošlete email nebo uloženou SMS na zs.zdice@zszdice.cz – do předmětu napište POZITIVNÍ TEST.

Otázka: Pokud mému dítěti vyjde při školním testování test pozitivní, mohu si jej nechat doma 10 dnů nebo musí jít dítě na PCR test?

Odpověď: Škola vystaví žákovi potvrzení o pozitivním výsledku testu s uvedením dne a času provedení testu. Dítě musí bezodkladně opustit školu a zákonný zástupce dítěte je povinen telefonicky nebo jiným dálkovým způsobem informovat o pozitivním výsledku lékaře pro děti a dorost.

Otázka: Pokud má dítě protilátky, musí být testováno?

Odpověď: V manuálu MŠMT není o této možnosti zmínka, takže musí.

Otázka: Co má rodič udělat, když se potvrdí pozitivita PCR testu jeho dítěte?

Odpověď: Zákonný zástupce musí tuto skutečnost nahlásit škole a škola zašle zprávu hygienické stanici.  Z toho vyplývá i další opatření vztahující se k osobám, které s dítětem přišly do styku. (viz manuál v příloze)

Otázka: Jsem zdravotník, bude moci mé dítě chodit do školy i v týdnu distanční výuky?

Odpověď: Ano, bude otevřeno oddělení pro děti pedagogů a děti zdravotníků, ve kterém se děti budou připojovat na distanční výuku a budou vypracovávat své úkoly pod dohledem vychovatelky asi do 14:00 hod.

 

Přiložené soubory ke stažení