Dotazník: „Domácí učení“ – jak to vidí rodiče?“

Publikováno: 22.5.2020 Autor(ka): David Bečvář

Dotazník zpracoval psychologicko-pedagogický tým z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. "Pomocí dotazníku zjišťujeme, co si myslí rodiče o vzdělávání v domácím prostředí v průběhu pandemie, jak se s požadavky na výuku vypořádali a jak ji celkově řeší".

Šetření s podobným zaměřením již proběhlo několik, ale žádné nebylo tak podrobně zaměřeno na každodenní postupy rodičů a komunikaci se školou během uzavření škol. Navíc žádné z nich nedovolovalo mezinárodní srovnání. Dotazník byl vyvinut ve spolupráci s francouzskými, německými a italskými kolegy.

Vyplnění dotazníku zabere přibližně 25 minut. Odpovědi jsou zcela anonymní. Jako poděkování za čas, který rodiče dotazníku věnují, jim nabízíme 20% slevu na knihy z nakladatelství Portál.

Dotazník je dostupný zde: https://www.surveymonkey.com/r/TQNV39X

Předpokládáme, že výsledky mohou pomoci nám všem k snazšímu návratu do běžného chodu, ale i k lepší připravenosti na budoucí podobné situace.

Výsledky budou prezentovány na webu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Pokud nám dáte zpětnou vazbu, pošleme je i přímo do vašich rukou.

Děkujeme vám. Uvědomujeme si velkou vytíženost všech lidí okolo vzdělávání a velmi si vážíme Vaší pomoci.