Zápis do školní družiny 2023/2024

Publikováno: 30.6.2023 Autor(ka): Pavla Jeránková

Zápis se uskuteční v pátek 1. září od 10:00 do 15:00 hodin a v pondělí 4.září od 7:35 do 10:00 hodin v přízemí ZŠ.

Zapisují se děti od 1. do 4.třídy. Zápis platí i pro děti, které již ŠD v uplynulém roce navštěvovaly.

Podmínkou přijetí do ŠD je řádně vyplněná přihláška, kterou si stáhnete na webu školy v dokumentech zde.

Tuto vyplněnou přihlášku přineste k zápisu.

Rodiče budoucích prvňáčků obdrží přihlášku na schůzce 27.června.

Pokud se zákonný zástupce dítěte nedostaví v určených termínech k zápisu, může se stát, že dítě nebude z kapacitních důvodů přijato.